Πρόσκληση στρατευσίμων 2020 Β΄ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

Ορκωμοσία Ναύτες 2020

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/2/310485/Σ.128/12 Μαϊ 20/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2020 Β΄ ΕΣΣΟ (Ιούνιος 2020) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2020 Β΄ ΕΣΣΟ, απαιτείται η παραλαβή του σημειώματος κατάταξης ηλεκτρονικά (όπως και για τους στρατεύσιμους στο Στρατό Ξηράς της 2020 Γ΄ ΕΣΣΟ), μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet.

Για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του.

ΕΔΥΕΘΑ_ΓΕΝ_2020B_ΕΣΣΟ.pdf

Δείτε ακόμα...