21ο Συνέδριο του ΚΚΕ: «Η Ένωση του Κεφαλαίου στην Ευρώπη, η ΕΕ»

ΕΕ -σημαίες
Πηγή: Eurokinissi

Επειδή έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φαντάρους οι θέσεις του ΚΚΕ για το 21ο συνέδριό του, δημοσιεύουμε το κεφάλαιο «Η Ένωση του Κεφαλαίου στην Ευρώπη, η ΕΕ».

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει την υδρόγειο ως «στρατηγικό περιβάλλον της», με βάση την Παγκόσμια Στρατηγική την οποία έχει εκπονήσει κι ετοιμάζει την αναπροσαρμογή της. Επιδιώκει επίσης την πιο αποτελεσματική διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες. Έτσι, συγκροτήθηκε η λεγόμενη «Μόνιμη Διαρθρωμένη Στρατιωτική Συνεργασία» (PESCO). Παράλληλα, προωθείται η γαλλικής έμπνευσης «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων», για να ξεπερνιούνται οι καθυστερήσεις που προκαλεί η διαδικασία των ομόφωνων αποφάσεων, ώστε να εκτελούνται ιμπεριαλιστικές αποστολές άμεσα. Ήδη, σήμερα, η ΕΕ έχει ξετυλίξει ιμπεριαλιστικές αποστολές σε τρεις ηπείρους.

Παίρνονται μέτρα για την προώθηση του στόχου της λεγόμενης «Στρατη-γικής Αυτονομίας» στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμαχίας και των κοι-νών επεμβάσεων με το ΝΑΤΟ, που παραμένει ο βασικός πυλώνας της.

Με στόχο την αυτόνομη στρατιωτική επάρκεια, ενισχύεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης προγραμμάτων έρευνας κι εξοπλισμών από την ευρωενωσιακή αγορά, σε μια προσπάθεια να υποχωρήσει η εξάρτηση από την αμερικανική αγορά εξοπλισμών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η χρηματοδότηση του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας» (EDF) και το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας» (EDIDP) καθώς και η συγκρότηση του μηχανισμού της ετήσιας Συντονισμένης Αξιολόγησης Άμυνας (CARD) για τον έλεγχο υλοποίησης των ευρωενωσιακών στόχων σε εξοπλισμούς και την προώθηση των στρατιωτικών μηχανισμών και αποστολών από τα κράτη – μέλη στα αντίστοιχα πρότυπα του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» για την οικονομία.

Για τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ καλούνται τα κράτη – μέλη να δίνουν το 2% του ΑΕΠ τους για τους εξοπλισμούς της ΕΕ, πέραν των υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ. Η PESCO σχεδιάζεται να αναβαθμίσει τη λεγόμενη «στρατιωτική κινητικότητα».

Βαθαίνει η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και αυτό καταγράφεται και στη συγκρότηση του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη» (ΕΜΕ), ενός νέου ταμείου πέραν του προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2027), ύψους 10,5 δισ. ευρώ. Από τον μηχανισμό αυτό θα χρηματοδοτούνται οι δράσεις της «Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας» (ΚΕΠΠΑ).

Προωθούνται επίσης οι σχεδιασμοί για την ενίσχυση του «Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας», ισχυρού εργαλείου για την παρέμβαση της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Την ίδια περίοδο, το Brexit εξέφρασε τη φυγόκεντρη τάση του Ηνωμένου Βασιλείου, που προϋπήρχε, και στηρίχτηκε από τις ΗΠΑ που επιδιώκουν να προωθήσουν ξεχωριστές συμφωνίες με κράτη – μέλη της ΕΕ και να επιβάλουν κυρώσεις σε μονοπώλια και ισχυρές χώρες της ΕΕ, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία».

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...