Ακόμη 750€ δις για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει 750δις ευρώ στο υπό συγκρότηση «Ταμείο Ανάκαμψης» που θα ‘δράσει’ στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2027.

Το «Ταμείο Ανάκαμψης» είναι ο «4ος πυλώνας» στήριξης του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τα προγράμματα SURE, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, και τα εθνικά προγράμματα στήριξης του κεφαλαίου.

Το ποσό του ‘Ταμείου Ανάκαμψης’ με τα 750 δις ευρώ, επιμερίζεται σε άμεσες επιδοτήσεις ύψους 500δις όπου μέσω των κρατικών προϋπολογισμών θα δοθούν σε επιχειρήσεις σε επιλεγμένους κλάδους και τομείς. Τα άλλα 250δις θα δοθούν ως φτηνά δάνεια χρηματοδότησης, με στόχο και αυτά, να συμβάλλουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας και ανάκαμψης του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Τα προς διανομή κεφάλαια θα στοχεύουν στην χρηματοδότηση της «πράσινης ανάπτυξης», της ψηφιακής οικονομίας, της έρευνας και τεχνολογίας, και θα συνοδεύονται στα κράτη μέλη με μια «μεταρρυθμιστική ατζέντα», δηλαδή αντεργατικά μέτρα.

Ο πολυετής προϋπολογισμός 2021 – 2027 θα ξεκινήσει με 1,1 τρισ. ευρώ φτάνοντας σε περίπου 1,85 τρισ. ευρώ μαζί με τα κεφάλαια του «Ταμείου Ανάκαμψης».

Τα κεφάλαια θα συγκεντρωθούν με την «προσωρινή άρση του ανώτατου ορίου ιδίων πόρων, για να αξιοποιήσει η ΕΕ την καλή πιστοληπτική της ικανότητα και να δανειστεί [πιο φτηνά] χρήματα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Και αυτά τα ποσά [επιχορηγήσεις-δάνεια] θα αντληθούν – πληρωθούν από τους λαούς και θα μεταφραστούν σε νέα χαράτσια σε εμπορεύματα μαζικής κατανάλωσης, για να “γεμίσουν” τα λεγόμενα «αναπτυξιακά» ταμεία της ΕΕ, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που επιτάχυνε και η πανδημία, ενισχύοντας την φτώχεια, την ανεργία για το λαό.

Το ποσό προτάθηκε. Η μοιρασιά όμως, θα ανοίξει νέους ‘ασκούς του Αιόλου’ στο πλαίσιο των ενδοαστικών ανταγωνισμών εντός της ΕΕ για την μοιρασιά του.

Ηδη άρχισαν οι “συζητήσεις” για τη μοιρασιά του νέου πακέτου με τα 750 δισ. καθώς και για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ, ποσά που περιμένουν και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι όροι που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετίζονται με παραμέτρους όπως ο ρυθμός πτώσης του παραγόμενου ΑΕΠ, το ειδικό βάρος της κάθε οικονομίας στο συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, χτες η καγκελάριος της Γερμανίας, Αγκ. Μέρκελ, τόνισε οτι “οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες και δεν θα ολοκληρωθούν στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο στόχος πρέπει να είναι να βρούμε το φθινόπωρο αρκετό χρόνο προκειμένου να διαβουλευθούν τα θέματα τα εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε όλα να μπορούν να τεθούν σε ισχύ την 1.1.2021”. Προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της εκταμίευσης των δόσεων.

Στην ελληνική οικονομία απο το «Ταμείο Ανάκαμψης» αναμένεται να εισρεύσουν 43,5 δισ. ευρώ, ενώ το «καθαρό όφελος» για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ανέρχεται σε 33,4 δισ. ευρώ, αφού η συνεισφορά από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό στο νέο ταμείο προβλέπεται στα 10,1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στους ελληνικούς ομίλους αναμένεται να καταλήξουν 22,5 δισ. επιδοτήσεις και 9,4 δισ. σε δάνεια, που όλα τους θα πληρωθούν από το λαό.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...