Ανακοίνωση ΠΟΕΣ για τη διάθεση προσωπικού στον ΕΦΚΑ

ΠΟΕΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) για τη διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στον ΕΦΚΑ.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση:


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: info@poes.gr

Διάθεση Προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Με έκπληξη διαβάσαμε σε ιστολόγια στρατιωτικού περιεχομένου ενημέρωση από εν αποστρατεία συνάδελφό μας (τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών – ΠΟΣ) σχετικώς με την ενίσχυση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του ΕΦΚΑ, με ικανό σε δύναμη και ειδικότητες προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να επιταχυνθεί η εκκαθάριση συσσωρευμένου αριθμού προσωρινών συντάξεων, μετά από αίτημα του ίδιου του ΕΦΚΑ, που συζητήθηκε σε συνάντηση της ΠΟΣ με τον κ. ΥΦΕΘΑ.

Εάν το ως άνω ανακονωθέν γεγονός είναι ακριβές, έρχεται να ενισχύσει, να διατρανώσει και να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η ανεπάρκεια στις Υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού καλύπτεται από την ικανότητα των ΕΔ, εκφραζόμενη φυσικά με την παρεχόμενη υπηρεσία του προσωπικού της, το οποίο ουδέποτε ερωτάται, αλλά διατάσσεται.

Η συνδρομή των ΕΔ στον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (φυσικές καταστροφές, επιδημιολογικά φαινόμενα που απειλούν τη δημόσια υγεία, μεταναστευτική κρίση κλπ), η οποία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του ρόλου τους (;) – εφόσον οι ανάγκες αποτελούν απειλή για το έθνος, διατηρώντας τον πραγματικά έκτακτο χαρακτήρα τους – τα τελευταία χρόνια μετεξελίχθηκε σε πρωταγωνιστική, αυτονόητη παρεμβατική δύναμη, η οποία – πλέον – ενισχύεται, όχι από τον ίδιο κρατικό μηχανισμό, αλλά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες (πχ συγκρότηση δομών φιλοξενίας μεταναστών / προσφύγων και παροχή υπηρεσιών σίτισης κλπ).

Περιττό να αναφερθεί η αναγκαστική και υποχρεωτική παρουσία του προσωπικού των ΕΔ σε μια πλειάδα εκδηλώσεων του κράτους και της εκκλησίας, οι οποίες – στις περισσότερες των περιπτώσεων – ουδεμία σχέση έχουν με τις ΕΔ και τον χαρακτήρα αυτών.

Από όλα τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η χρήση του προσωπικού των ΕΔ ως ο Ιησούς θεραπεύων πάσαν νόσον πρέπει να λάβει τέλος και να επικεντρωθεί στα του οίκου του, στην αποτελεσματική προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας που απειλούνται εξωτερικά.

Η διάθεση προσωπικού των ΕΔ σε έτερα Υπουργεία και Οργανισμούς (όπως
του ΕΦΚΑ) είναι λανθασμένη σε όλα τα επίπεδα (διοικητικά, ηθικά, εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ) και ανοίγει νέους δρόμους και ορέξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου πλέον οι ανεπάρκειά του θα θεραπεύεται από συναδέλφους μας.

Η υιοθέτηση παρόμοιων ενεργειών, οι οποίες αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελούν εύκολες και ανέξοδες λύσεις για την Πολιτεία, πλήττουν πολυεπίπεδα τον Οργανισμό που συγκροτεί τις ΕΔ, αποστερώντας καταρχάς τις υπηρεσίες των συναδέλφων μας που θα διατεθούν στον ΕΦΚΑ, επιβαρύνοντας αυτούς που θα παραμείνουν στις θέσεις τους.

Αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι συμφωνήσατε και υιοθετήσατε την υπόψη ενέργεια, σας απευθύνουμε έκκληση, προκειμένου να θέσετε όλες τις πολιτικές και γνωστικές δυνάμεις που διαθέτετε, στην κατεύθυνση της πίεσης του ΕΦΚΑ, προκειμένου με δικά του μέσα να επιταχύνει τις εκκρεμότητες απέναντι στους απόστρατους συναδέλφους μας, προσλαμβάνοντας – εφόσον απαιτείται – έμμισθα, έκτακτο προσωπικό, επιλέγοντας από τη στρατιά ανέργων επιστημόνων – συμπολιτών μας, χωρίς να εκμεταλλεύεται τον αυστηρό διατακτικό χαρακτήρα που διέπει το στράτευμα. Εάν παρ΄ ελπίδα δεν μπορεί να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό, θεωρούμε ότι οι ενώσεις αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενα από εσάς, μπορούν με ιδία κονδύλια (τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ, δόξα τω θεώ, το επιτρέπουν αυτό) να προσλάβουν αυτό το έκτακτο προσωπικό, το οποίο και να διατεθεί για την έκδοση των καθυστερούμενων πράξεων συντάξεων των εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

Οι εποχές που το προσωπικό των ΕΔ συνέδραμε εις βάρος των λοιπών εργαζομένων (όπως στην αποκομιδή απορριμμάτων από τις πόλεις) πέρασαν, καταδικασμένες στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και στη συνείδηση του ίδιου του πολιτικού κόσμου. Αλίμονο αν έρθουν οι εποχές που θα συνδράμει και εις βάρος των ανέργων συμπολιτών μας, ειδικώς τώρα σε μια περίοδο (μετά κορωνοϊού εποχή) που κανείς δε γνωρίζει τι θα συμβεί στην εργασία του, με μέτρα που ως διαφαίνεται θα γίνουν καθημερινότητά μας.

Οι κ.κ. Α/ΓΕ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις κατά κρίση τους δικές τους ενέργειες, σταθμίζοντας ότι διαθέτοντας αριθμό συναδέλφων μας σε μια πάρεργη ενέργεια αποστερούνται οι ΕΔ του προσωπικού τους.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την εκδήλωση κατά κρίση τους ενεργειών προκειμένου να αποφευχθεί η διάθεση εν ενεργεία στρατιωτικών για μια ενέργεια που εκφεύγει πλήρως του σκοπού και του ρόλου των ΕΔ και να ασκηθεί πίεση για πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου εκδοθούν εκκρεμούσες συνταξιοδοτικές πράξεις. Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας
Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Δείτε ακόμα...