Άσκηση STEADFAST COBALT 2021

Ολοκληρώθηκε η άσκηση STEADFAST COBALT 2021, η μεγαλύτερη άσκηση του Συστήματος Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ που διεξήχθη από την Ομάδα ΝΑΤΟ CIS, από τις 12 Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2021.

Το STEADFAST COBALT είναι μια άσκηση που διεξάγεται κάθε χρόνο και ξεκινά τις δραστηριότητες προετοιμασίας του NATO Response Force (NRF).

Το STEADFAST COBALT επικυρώνει τη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος επικοινωνιών και πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών μονάδων NRF. Για παράδειγμα: ανταλλαγές δεδομένων διατηρώντας την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων μάχης της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ, των κοινών και των κεντρικών γραφείων σε όλο τον κόσμο.

«Με το STEADFAST COBALT 21, το ΝΑΤΟ κοιτάζει προς το μέλλον και συνεχίζει να προσαρμόζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις μέσω της βελτίωσης της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας όπως το COVID-19», δήλωσε ο Διοικητής του NCISG στρατηγός Frank Schlösser.

Το κύριο σώμα του STEADFAST COBALT 21 περιλαμβάνει τις μονάδες NRF2022 από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Πολωνία. Φέτος, 22 μονάδες δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ και δομών δυνάμεων του ΝΑΤΟ συμμετείχαν, όπως και περίπου 1000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων.

Οι συμμετέχουσες μονάδες είναι από την Κοινή Διοίκηση Δύναμης Brunssum, την Κοινή Διοίκηση Δύναμης Νάπολης, τη Συμμαχική Διοίκηση Ναυτιλίας, τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση, την Κοινή Ομάδα Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, το Ανώτατο Αρχηγείο Allied Power Europe Cyber ​​Operation Center, την Έδρα Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, το Κοινό Κέντρο Πολέμου ΝΑΤΟ, Ομάδα Συστημάτων Επικοινωνιών & Πληροφοριών, Γραφείο Πληροφοριών Επικοινωνίας του ΝΑΤΟ, Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Γαλλίας, Σώμα Ταχείας Αντίδρασης Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσω του STEADFAST COBALT 21, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έδειξαν την ενότητά τους  και την ισχυρή δέσμευση και ικανότητα υπεράσπισης της Συμμαχίας. Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης διαπιστώθηκε η διαλειτουργικότητα, όπως και οι δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την καταπολέμηση ολοένα και πιο περίπλοκων απειλών ασφαλείας στον τομέα CIS.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με όλα τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχτηκαν επί 18 μέρες, η παρακολούθηση όλων ήταν δεδομένη. Γιατί το είδος αυτού του πολέμου, δεν εξετάζει αν παρακολουθείται μόνο στρατιωτικό προσωπικό, αφού η δύναμη του μέσου δίνει άλλες διαστάσεις στους αντιμαχόμενους.

Ήδη οι προειδοποιήσεις από Ρωσία και Κίνα, ιδιαίτερα λόγω των συστημάτων παρακολούθησης, καθιστά τη χώρα μας ως στόχο. Η ανάγκη η χώρα να αποδεσμευτεί από ΝΑΤΟ και ΕΕ καθίσταται επιτακτικότερη από ποτέ.

Το σπιράλ του αποπνικτικού εναγκαλισμού πρέπει να σταματήσει.

Γιατί οι λαοί μπορούν να ζουν ειρηνικά, μακριά από τα συμφέροντα των μεγάλων.

Γιάννης Αγγέλου
Σχης (ΜΧ) εα
MBA, Ms’c

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...