«Αυτά και πολλά σας είναι» …θα μπορούσε να δηλώσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας παραδίδοντας τα 14 τελευταία υδροφόρα οχήματα στο Π.Σ.

Πυροσβεστικές Υδροφόρες ΜΑΝ 5000τ

Με παράτες και την «αναγκαία» συμμετοχή των ΜΜΕ παραδόθηκαν στην Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία 14 υδροφόρα οχήματα από τα 29. Η προμήθεια αυτή όχι μόνο έρχεται καθυστερημένα αλλά αποτελεί και τρύπα στο νερό σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η τελετή παράδοσης

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2020, στις εγκαταστάσεις της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας η παράδοση 14 νέων υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων χωρητικότητας δεξαμενής 5000 lit.

Τα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν οδικώς στον προορισμό τους, αφού τα παρέλαβαν σήμερα τις πρωινές ώρες, από τις εγκαταστάσεις της Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στην Μάνδρα Αττικής, οδηγοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Η προμήθειά τους αποτελεί αντικείμενο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» και με ειδικό στόχο την «Ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών». Το ανωτέρω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Πυροσβεστικές Υδροφόρες ΜΑΝ 5000τ

Η συγκεκριμένη παραλαβή αφορά το τελικό τμήμα έργου 29 συνολικά πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία διατέθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Δυτικής Ελλάδας, μετά από υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση των αναγκών τους.


Να θυμίσουμε ότι πάνω από το 50% του στόλου της Π.Υ. είναι ηλικίας πέρας των 20 ετών. Κατά συνέπεια οι Πυροσβέστες γνωρίζουν πόσο πίσω από τις ανάγκες βρίσκονται αυτές οι παραλαβές νέων εργαλείων δουλειάς. Επίσης είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η ευθύνη για την προμήθεια του υλικού του Π.Σ. έχει «φύγει» πια από το Υπουργείο. Έχει φορτωθεί στις Περιφέρειες χωρίς τα αναγκαία κονδύλια. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τελευταίες αξιοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή Ευρο-ενωσιακά κεφάλαια με κριτήριο «κόστος-όφελος» και εννοείται με ημερομηνία λήξης.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...