Αυξάνεται η εμπλοκή: Στη δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF) το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων

Στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ εντάσσεται το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση επιχειρησιακής ετοιμότητας (Combat Ready) που έλαβε από τη Συμμαχική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΝΑΤΟ) αυξάνοντας κι άλλο την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων για επιχειρήσεις και αποστολές που δεν έχουν καμία σχέση με την Άμυνα της χώρας.

Στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ εντάσσεται το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση επιχειρησιακής ετοιμότητας (Combat Ready) που έλαβε από τη Συμμαχική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΝΑΤΟ) αυξάνοντας κι άλλο την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων για επιχειρήσεις και αποστολές που δεν έχουν καμία σχέση με την Άμυνα της χώρας.

Τέτοια πιστοποίηση κατέχει το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) από τον Γενάρη του 2022, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αντίστοιχη πιστοποίηση αναμένεται να λάβει και το Τμήμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ).

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, από την Τρίτη 27 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα Αττικής η αξιολόγηση (evaluation) καθώς και η πιστοποίηση (validation) του Τμήματος Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Land Task Group – SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), ενόψει της έναρξης ετοιμότητάς του ως τμήμα της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ [NATO Response Force – 24 (NRF – 24)] από 01 Ιανουαρίου 2024.

Η επίλεκτη ομάδα που ανήκει στη νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ αξιολογήθηκε από Αμερικανούς, Ιταλούς και Πολωνούς αξιωματούχους σε μια σειρά από απαιτητικά σενάρια, μεταξύ των οποίων, η αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, ειδικές αναγνωρίσεις και τακτικές ανορθόδοξου πολέμου.

Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), περιελάμβανε την προώθηση – εγκατάσταση του Τμήματος σε Προωθημένη Βάση Επιχειρήσεων και την εκτέλεση αποστολών Στρατιωτικής Υποβοήθησης (Military Assistance – MA), Ειδικής Επιτήρησης – Αναγνώρισης (Special Reconnaissance – SR) και Άμεσων Επιθετικών Επιχειρήσεων (Direct Action – DA), καθώς και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων ημέρα και νύχτα.

Η αξιολόγηση του SOLTG, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της στοχοθεσίας της Συμμαχίας που αφορά στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ), πραγματοποιήθηκε από επιτελείς του Τμήματος Αξιολογήσεων της ASOFCOM, καθώς και επιτελείς του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.

Με το πέρας της διαδικασίας, η επιτροπή αξιολόγησε το SOLTG ως «Επιχειρησιακά Έτοιμο – Combat Ready» για ανάληψη αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ), ενώ εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας ως προς την υλοποίηση της Συμμαχικής Στοχοθεσίας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε παράλληλα η Εθνική Αξιολόγηση του Special Operations Air Task Unit (SOATU) της Μονάδας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ) της ΔΕΠ επίσης με κριτήρια ΝΑΤΟ SOFEVAL, καθώς και η αξιολόγηση 2 Τμημάτων Special Operations Task Units (SOTUs) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από την Ελληνική Ομάδα Αξιολόγησης.

Η «Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ» (NATO Response Force – NRF)

Η «Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ» (NATO Response Force – NRF), που ξεκίνησε το 2002, είναι μια πολυεθνική δύναμη υψηλής ετοιμότητας, που αποτελείται από στοιχεία ένοπλων δυνάμεων ξηράς, αέρα, θάλασσας, ειδικών δυνάμεων καθώς και ραδιο-βιολογικού-χημικού πολέμου. Μπορεί να αναπτυχθεί σχετικά γρήγορα για διάφορες αποστολές, από διαχείριση κρίσεως, μέχρι συλλογική άμυνα.

Η NRF συγκροτείται από στρατιωτικές μονάδες των μελών εκ περιτροπής σε ετήσια βάση και συνολικά φθάνει σε 40.000 στρατεύματα. Ο γενικός έλεγχος της NRF ανήκει στον «Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης» SACEUR, ενώ ο επιχειρησιακός ασκείται από τη Διοίκηση Διακλαδικών Δυνάμεων (Joint Force Command – JFC) είτε στη Νάπολη, είτε στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ενεργοποίηση της NRF αναλαμβάνει η μια από τις δυο πιο πάνω JFCs, που είναι σε ετοιμότητα, με την άλλη ως εναλλακτική. Σε δεύτερο χρόνο την διοίκηση αναλαμβάνει η JFC που θα αποφασίσει ο SACEUR ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Δείτε ακόμα...