ΕΣΣΔ: Ένα από τα λαμπρότερα επιτεύγματα του σοσιαλισμού ήταν το κρατικό σύστημα υγείας

ΕΣΣΔ - Βίντεο - Υγεία1920

Η κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Άνοιξε το δρόμο για την παραγωγή και την ανάπτυξη των επιστημών, με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι, όλοι είχαν εξασφαλισμένη εργασία, δημόσια δωρεάν ιατρική περίθαλψη και Παιδεία, παροχή φθηνών υπηρεσιών από το κράτος, κατοικία, πρόσβαση στην πνευματική και πολιτιστική δημιουργία.

Το παιδί και οι ανάγκες του ήταν στο κέντρο της προσοχής της λαϊκής εξουσίας. Ήταν υποχρέωση του κράτους η χορήγηση των αναγκαίων, ποιοτικά και ποσοτικά, φαρμάκων που είχαν ανάγκη.

Ένα από τα λαμπρότερα επιτεύγματα του σοσιαλισμού ήταν το κρατικό σύστημα υγείας της ΕΣΣΔ (CCCP)

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...