Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 27/10/2020

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 27/10/2020, προβλέπεται ΧΑΜΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 1) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρα και ΜΕΣΟΣ κίνδυνος στην υπόλοιπη.

Δείτε ακόμα...