Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 04/10/2020

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 04/10/2020, προβλέπεται ΜΕΣΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) και ΧΑΜΗΛΟΣ (κατηγορία κινδύνου 1) σε όλη τη χώρα.

Δείτε ακόμα...