Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 13/10/2020

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 13/10/2020, προβλέπεται ΧΑΜΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 1) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ ΜΕΣΟΣ κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 2) στην Κρήτη και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε ακόμα...