Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 21/10/2020

Πολιτική Προστασία

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 21/10/2020, προβλέπεται ΧΑΜΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς  (κατηγορία κινδύνου 1) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρα και ΜΕΣΟΣ κίνδυνος στην υπόλοιπη.

Δείτε ακόμα...