Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 22/10/2020

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 22/10/2020, προβλέπεται ΧΑΜΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς  (κατηγορία κινδύνου 1) σε όλη τη χώρα.

Δείτε ακόμα...