Δήλωση Μ. Μιχαήλ για τις πυρκαγιές

Μιχάλης Μιχαήλ, Ανθυποπυραγός Π.Υ ε.α. και στέλεχος του ΚΚΕ
Μιχάλης Μιχαήλ, Ανθυποπυραγός Π.Υ ε.α.

Δείτε ακόμα...