Ε.Ε: Ζητά μηχανισμό ελέγχου και κυρώσεων για την υλοποίηση των «αξιών» της

Ευρωπαϊκή Ένωση Σημαίες
Φώτο Αρχείου / Πηγή: Eurokinissi

Το Ευρωκοινοβούλιο εισηγείται τη θέσπιση ενός «ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου διοργανικού μηχανισμού» της ΕΕ και ενός συστήματος παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα ετήσιων εκθέσεων, συστάσεων ανά χώρα και έλεγχο της εφαρμογής τους.

Η εξέλιξη αυτή που συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και ψηφίζεται σήμερα, δίνει το δικαίωμα στην ΕΕ να επεμβαίνει στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των κρατών – μελών της. Βέβαια το μέτρο αυτό, είναι συνέχεια άλλων όπου η ΕΕ ασκεί έλεγχο στα εσωτερικά των κρατών-μελών.

Σαν αξίες της ΕΕ όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, ορίζονται «η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα». ‘Αξίες’ ως προπέτασμα καπνού, που πατούν στη βάση της ιδρυτικής συνθήκης ίδρυσης της ΕΕ, του Μάαστριχτ όπου η βασική αρχή της είναι η ελεύθερη δράση κεφαλαίων. Οι αρχές και οι αξίες της, δεν αφορούν τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες που περιορίζονται στους τόπους δουλειάς, στο δικαίωμα της απεργίας, στην υγεία, την παιδεία, στο περιβάλλον, που η ελεύθερη δράση κεφαλαίων τσακίζει κάθε έννοια δικαιωμάτων μπροστά στο κέρδος.

Πρόκειται για προκλητική υποκρισία του αστικού πολιτικού προσωπικού στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι υποκρισία να ‘πονούν’ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Πολωνία, ενώ δεν λένε τίποτε για τις αλλεπάλληλες στοχευμένες δίκες σε βάρος του ΚΚ Πολωνίας (στις 13/10 βγαίνει η τελική ετυμηγορία), το νέο προωθούμενο αντικομμουνιστικό νόμο στη Σλοβακία, την αντικομμουνιστική υστερία των κυβερνήσεων της Βαλτικής, για την καταστολή σε μια σειρά κράτη – μέλη της ΕΕ (κυβέρνηση ΝΔ – νόμος απαγόρευσης διαδηλώσεων, Γαλλία, Ισπανία κ.λπ.)».

Το μέτρο αυτό, αντανακλά την όξυνση των ενδοαστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών στο πλαίσιο της ΕΕ. Αξιοποιούν κάποιες κραυγαλέα αντιδραστικές κυβερνήσεις, όπως της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, όμως το κριτήριο της ΕΕ δεν είναι η ανάδειξη της αντιδραστικότητας που διακατέχει κάθε αστική κυβέρνηση ή η προστασία των λαϊκών δικαιωμάτων, αλλά η στάση αυτών των κυβερνήσεων απέναντι στις επιδιώξεις για εμβάθυνση της ΕΕ, αλλά και οι ανταγωνισμοί στο παζάρι για την Ενέργεια, για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, για το Προσφυγικό, η δημιουργία διαφόρων αξόνων στο εσωτερικό της ΕΕ, π.χ. Βίσεγκραντ.

Για την στήριξη αυτών των μέτρων, θα δοθεί «ζεστό» ευρωενωσιακό χρήμα σε διάφορες ΜΚΟ, «υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κ.λπ., που είναι γνωστός ο ρόλος τους ως φερέφωνα της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις κάποιου κράτους – μέλους η έκθεση προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας κυρώσεων του άρθρου 7 ΣΕΕ, καθώς και δημοσιονομικές κυρώσεις, δηλαδή αναστολή χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό και τα ταμεία της ΕΕ.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...