Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για τις Αγωγές Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΜΕΔΟΥΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανακοινώνει ότι η συλλογή των ατομικών αγωγών για την διεκδίκηση των νυχτερινών αποζημιώσεων, συνεχίζεται.

Όποιος συνάδελφος – μέλος επιθυμεί να διεκδικήσει τη δικαιούμενη κατά τον νόμο αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, για εργασία που παρείχε μεταξύ (22:00 – 06:00), μπορεί να συγκεντρώσει και να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Ένωση έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Ενημερωθείτε για την αγωγή που θέλετε να καταθέσετε και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα παρακάτω link.

Δικαστική Διεκδίκηση Νυχτερινής Απασχόλησης

Ενημερωτικό Σημείωμα Δικηγόρου της Ομοσπονδίας

Εξουσιοδότηση

Στοιχεία Ενάγοντος

Αναφορά για Νυχτερινά

Αναφορά για Νυχτερινά (Περισσότερες Μονάδες)

Υπεύθυνος για περισσότερες πληροφορίες, συλλογή και αποστολή των αγωγών έχει ορισθεί ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επχίας Μίχας Ηρακλής τηλ.: 6937160255

Δείτε ακόμα...