EE: Η Κομισιόν ομολογεί τη συνενοχή της στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού

Τη στήριξή της στο εκ προμελέτης έγκλημα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού, αποδεικνύοντας τη συνενοχή της με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, εκφράζει η Κομισιόν σε απάντησή της σε Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με την παράδοση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) Αττικής σε επιχειρηματικούς ομίλους. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος επίτροπος V. Sinkevičius στην απάντησή του στην Ερώτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος Κώστα Παπαδάκη αποδέχεται ως «ένα το κρατούμενο» την παράδοση της λειτουργίας και της συντήρησης του ΕΥΣ σε επιχειρηματικούς ομίλους με πολλαπλές δυσβάσταχτες συνέπειες τόσο για τα λαϊκά στρώματα όσο και για τους εργαζόμενους.

Η Κομισιόν επικαλείται την αρμοδιότητα των κρατών-μελών για «τον τρόπο οργάνωσης της υδροδότησης» ή για «τον καθορισμό των τιμολογίων», ανάβοντας ουσιαστικά έτσι το «πράσινο φως» για την κερδοφορία των ομίλων και για την ανεξέλεγκτη αύξηση των λογαριασμών. Αποδεικνύοντας, έτσι, για ακόμη μια φορά τους άθλιους ισχυρισμούς των απολογητών της, ότι σύμφωνα δήθεν με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ το νερό δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Αυτή είναι άλλωστε η πολιτική τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ που μεταξύ άλλων διατηρεί την ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο, όσο και της προκατόχου της του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αυτή που  ενέταξε την ΕΥΔΑΠ σε αυτό καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων, στη βάση των κατευθύνσεων και των οδηγιών της ΕΕ, με πιο πρόσφατη την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο νερό).

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στο ΕΥΣ, η ευρωενωσιακή νομοθεσία για τις συνθήκες πρόσληψης και εργασίας που επικαλείται η Κομισιόν στην απάντησή της δεν είναι άλλη από αυτή που εντείνει το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διαρκώς εντεινόμενη εκμετάλλευσή τους. Ο δε «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων», τον οποίο επικαλείται, αποτελεί έναν μηχανισμό εδραίωσης της εμβάθυνσης της αντεργατικής βαρβαρότητας σε όλη την ΕΕ, με «ελάχιστους» μισθούς, ελαστική εργασία και γενίκευση των εργολαβικών για να πριμοδοτούνται τα κέρδη των ομίλων.

Η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη της παράδοσης του ΕΥΣ σε επιχειρηματικούς ομίλους αφορά το  σύνολο του ελληνικού λαού. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που η ακρίβεια πετσοκόβει άγρια το ισχνό εισόδημα που του απόμεινε, χρειάζεται να οργανώσει τον αγώνα του μαζί με τους εργαζόμενους στο ΕΥΣ, που ήδη κινητοποιούνται ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, διεκδικώντας να μην υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή του νερού, καμία διακοπή υδροδότησης στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα με βάση τις ανάγκες του λαού του Λεκανοπεδίου και να  μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πάλη για φθηνό, ελεγμένο και ποιοτικό νερό που θα καλύπτει τις ανάγκες τους με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, τόσο για το νερό γενικά όσο και για το πόσιμο.

Η Ερώτηση του ΚΚΕ

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001265/2022 προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού / Κώστας Παπαδάκης

Θέμα: Η παράδοση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους

Η κυβέρνηση της ΝΔ, βασιζόμενη σε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού, με διαγωνισμό που προκήρυξε για τη δημιουργία ΣΔΙΤ για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για σύμβαση διάρκειας είκοσι ετών.

Οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αναλάβουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, αφού θα λάβουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την άλλη, το εισόδημα των εργατικών – λαϊκών στρωμάτων θα τσακιστεί από τις αυξήσεις στην τιμή του νερού και οι εργαζόμενοι στο ΕΥΣ θα κινδυνεύσουν με απόλυση. Αυτό επιβεβαιώνει και η εμπειρία από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που υλοποιούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τα ύδατα, όπως για παράδειγμα την πρόσφατη οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, και από τις επιχειρήσεις ύδρευσης που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την “αρχή ανάκτησης του κόστους από τις υπηρεσίες ύδατος”, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες νερού και οι λαοί να πληρώνουν τα πανάκριβα τιμολόγια.

Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Στην παράδοση του ΕΥΣ στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο ότι τα λαϊκά νοικοκυριά επιβαρύνονται από τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ύδατα της ΕΕ, ενώ δεν εξασφαλίζεται και η ποιότητα του νερού;

– Στο αίτημα να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα;

Η απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον Ιανουάριο του 2021 τέθηκε σε ισχύ η αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό1, η οποία πρόκειται να μεταφερθεί δεόντως στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών έως τον Ιανουάριο του 2023. Η αναδιατυπωμένη οδηγία δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της υδροδότησης από τα κράτη-μέλη ή καθορισμού των τιμολογίων τους. Κύριος στόχος της είναι η προστασία της υγείας όλων των πολιτών της ΕΕ με τη διατήρηση και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, και με τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που παρέχεται. Είναι ευθύνη των κρατών-μελών να διασφαλίζουν και να οργανώνουν τη διαχείριση της υδροδότησης για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Οι δίκαιες συνθήκες εργασίας, που συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιη και ίση μεταχείριση, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, καθώς και το δικαίωμά τους να ενημερώνονται γραπτώς κατά την έναρξη της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών και των αξιών της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που αναλαμβάνουν τη λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα του Εργατικού Δικαίου2 . Αποτελεί ευθύνη του ελληνικού κράτους να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες πρόσληψης και εργασίας συνάδουν με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και διαδικασίες».

1. Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 435 της 23.12.2020, σ. 1).

2. Όπως, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), την UNICE (Ένωση των Συνομοσπονδιών της Βιομηχανίας και των Εργοδοτών της Ευρώπης) και το CEEP (Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων) (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43) και της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...