Αποστολές

Ευρωστρατός στο Τσαντ της Αφρικής
Φώτο Αρχείου / Ευρωστρατός στο Τσαντ της Αφρικής / Πηγή: European Defence Agency

Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε ότι: «Νομίζω ότι το Άρθρο 44 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει τη δυνατότητα κοινών αποφάσεων της ΕΕ και της διεξαγωγής ευρωπαϊκών αποστολών από συμμαχίες προθύμων μεταξύ των κρατών – μελών. Καταρτίζουμε πρόταση γι’ αυτό, η οποία θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι κατά τη διάρκεια συμβουλίου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, πριν από το τέλος του Οκτωβρίου».

Το Άρθρο 44 αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή στρατιωτικής αποστολής σε κράτη μέλη που το επιθυμούν και διαθέτουν τις απαιτούμενες επιχειρησιακές δυνατότητες. Δεν προβλέπεται να συμμετέχουν άμεσα και υποχρεωτικά όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ σε τέτοιες αποστολές.

Κλείνοντας η υπουργός Άμυνας είπε: «Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να έχουμε διαφορετικά συμφέροντα, και εντός του NATO. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, πώς θα λαμβάνονται αποφάσεις, ποιος θα ηγείται των δυνάμεων, ποιες μονάδες θα μπορούν να συμμετέχουν, ποιες δυνάμεις θα υποστηρίζουν τις αποστολές;».

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...