ΕΕ – Σχέδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας: Μέτρα για τις ανάγκες των μονοπωλίων και τους λαούς να πληρώνουν το «μάρμαρο»

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που κινούνται σε διάφορα επίπεδα και θα εφαρμοστούν ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο των σφοδρών ενεργειακών ανταγωνισμών, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για «έναν ασφαλή χειμώνα», με γνώμονα τις ανάγκες των μονοπωλίων και με τους λαούς να πληρώνουν ξανά το «μάρμαρο» των ανταγωνισμών. 

Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανονισμό για συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, βάσει του άρθρου 122 της Συνθήκης. Όταν εγκριθεί από το Συμβούλιο Κορυφής ο νέος κανονισμός, θα θέτει ως στόχο για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά 15% από 1η Αυγούστου 2022 έως 31ς Μαρτίου 2023.

Ο νέος κανονισμός θα δίνει επίσης στην Επιτροπή τη δυνατότητα να κηρύξει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, «Ενωσιακό Συναγερμό» (Union Alert) για την ασφάλεια του εφοδιασμού, επιβάλλοντας υποχρεωτική μείωση της ζήτησης αερίου σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο Ενωσιακός Συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σοβαρής έλλειψης αερίου ή εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση αερίου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για να δείξουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τον στόχο μείωσης, και θα πρέπει να αναφέρουν στην Επιτροπή την πρόοδο κάθε δύο μήνες. Τα κράτη-μέλη που ζητούν προμήθειες φυσικού αερίου αλληλεγγύης θα πρέπει να αποδείξουν τα μέτρα που έχουν λάβει για τη μείωση της εγχώριας ζήτησης.

Κίνητρα στα μονοπώλια

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μείωσης της Ζήτησης Αερίου, το οποίο εστιάζει στην υποκατάσταση του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα και στη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς. Στοχεύει στη διασφάλιση του εφοδιασμού σε νοικοκυριά και βασικούς χρήστες όπως τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στις βιομηχανίες που είναι καθοριστικές για την παροχή βασικών προϊόντων και υπηρεσιών στην οικονομία, καθώς και για τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το σχέδιο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά τον προγραμματισμό της περικοπής.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη-μέλη, προτού εξετάσουν τις περικοπές, θα πρέπει να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες υποκατάστασης καυσίμου, τα μη υποχρεωτικά συστήματα εξοικονόμησης και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή «καθαρότερες, λιγότερο εντατικές ή ρυπογόνες επιλογές άνθρακα», καθώς οι εξελίξεις προκαλούν «πονοκέφαλο» στα αστικά επιτελεία, αλλά παράλληλα αξιοποιούνται για να επιταχυνθούν οι μπίζνες των «πράσινων» αρπακτικών που έχουν εκτινάξει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν αυξήσει την ενεργειακή φτώχεια προτού καν ξεκινήσει ο πόλεμος. Στο όνομα δε της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, πριμοδοτείται το πανάκριβο LNG, από την μεταφορά του οποίου υπάρχουν προσδοκίες για τεράστια κέρδη σε τμήματα του κεφαλαίου όπως οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν αναλάβει τη μεταφορά του. 

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα στη μείωση της ενέργειας από τη βιομηχανία και να προσφέρουν στήριξη σύμφωνα με την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για την κρίση, που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή.

Εκστρατεία για «μείωση ψύξης και θέρμανσης»

Ένας σημαντικός πυλώνας εξοικονόμησης ενέργειας, που καλούνται να επωμιστούν πλήρως τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι η μείωση της θέρμανσης και της ψύξης. Η Επιτροπή προτρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες «ευαισθητοποίησης του κοινού» για την προώθηση της μείωσης της θέρμανσης και ψύξης σε ευρεία κλίμακα και να εφαρμόσουν την ανακοίνωση της ΕΕ «Εξοικονόμηση ενέργειας», η οποία περιλαμβάνει πολλές επιλογές για βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιβάλουν στοχευμένη μείωση της θέρμανσης και ψύξης σε κτίρια που λειτουργούν από δημόσιες αρχές.

Το σχέδιο μείωσης της ζήτησης θα περιέχει επίσης κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη για να προσδιορίσουν και να δώσουν προτεραιότητα, εντός των «μη προστατευόμενων» ομάδων καταναλωτών τους. Και εδώ η Κομισιόν «κλείνει το μάτι» στο μεγάλο κεφάλαιο, θέτοντας γενικούς οικονομικούς παράγοντες και κριτήρια όπως η κοινωνική κρισιμότητα, δηλαδή επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των τροφίμων, τα διυλιστήρια, τις στρατιωτικές βιομηχανίες, κτλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...