«Εκπαιδευτική Δράση» του ΝΑΤΟ στο ΚΕΝΑΠ στην Κρήτη

Νέα συνεκπαίδευση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε μεταξύ, 28/6-2/7 στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στην Κρήτη. Η παραπάνω εκπαίδευση είναι συνέχεια της όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, εξειδικευμένη εκπαιδευτική ενότητα τυποποίησης ΝΑΤΟ, σε αντικείμενα που αφορούν στη σχεδίαση, παραγωγή και διαχείριση των δογμάτων και προτύπων της Συμμαχίας, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής/NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC) στην Κρήτη, από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου έως την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 29 επιτελείς από 11 κράτη-μέλη (Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, ΗΠΑ και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και 8 φορείς της Συμμαχίας (Communications and Information Agency, Joint Air Power Competence Centre Of Excellence, Stability Policing Centre Of Excellence, Joint Warfare Centre, Joint Electronic Warfare Core Staff, Military Police Centre Of Excellence, Cold Weather Operations Centre Of Excellence, NMIOTC) .

Η εκπαιδευτική ενότητα διοργανώθηκε από το ΚΕΝΑΠ και υποστηρίχθηκε από:
• Το ΓΕΕΘΑ με την παροχή 3 εκπαιδευτών.
• Το Στρατηγείο Μετασχηματισμού (Allied Command Transformation, ACT) με την παροχή 2 εκπαιδευτών επί θεμάτων Δογμάτων και Διδαγμάτων.
• Το Γραφείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ (NATO Standardization Office, NSΟ).

Επίσης, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Σχολείου και επιπλέον των άλλων αντικειμένων, διοργανώθηκε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 στην 115 Πτέρυγα Μάχης εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο (case study), που περιλάμβανε την εξέταση εφαρμογής προτύπων υποστήριξης αεροπορικών επιχειρήσεων ΝΑΤΟ στο πεδίο. Το εν λόγω αντικείμενο, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης και αποτελεί καινοτομία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις παρεχόμενες Συμμαχικές εκπαιδεύσεις Τυποποίησης.

Δείτε ακόμα...