Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ

άσκηση στρατός
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου 29/09/2020

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 01 Μαρτίου 2021, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Στρατό Ξηράς:

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

 • Υποστράτηγο (ΠΒ) Γρυμπίρη Θεμιστοκλή
 • Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιτσικώστα Γεώργιο
 • Υποστράτηγο (ΠΖ) Χουδελούδη Άγγελο
 • Υποστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο
 • Υποστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσιο
 • Υποστράτηγο (ΑΣ) Παπαναγνώστου Ιωάννη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

 • Υποστράτηγο (ΠΖ) Κολυβά Ιωάννη
 • Υποστράτηγο (ΤΘ) Χατζηγεωργίου Αντώνιο

Στη Πολεμική Αεροπορία:

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

 • Υποπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο
 • Υποπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο

Στο Κοινό Νομικό Σώμα:

α. «Διατηρητέους» τους:

 • Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο
 • Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Ζαρκάδη Παναγιώτη.

Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών:

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Χατζηγιαννάκη Ιορδάνη.

Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων:

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Βλαχογιάννη Δημήτριο.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Δείτε ακόμα...