Επιστολή στον Υπ.Άμυνας της Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Πιερίας για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Πρόνοιας ΣΞ

EUROKINISSI

Τη χορήγηση των εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων, καθώς και της θέσης – άποψης – εισήγησης των Μετοχικών Ταμείων για τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισής των νεοσυσταθέντων Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας του Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΛΠΠΑ) ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Αναφέρει συγκεκριμένα στην επιστολή:

“Κύριε Υπουργέ.

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας, το οποίο κατέστη ερώτηση του ΚΚΕ [(β) όμοιο], διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως για τις αναδρομικές κρατήσεις υπέρ των νεοσυσταθέντων Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας του Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΛΠΠΑ) και ζητήσαμε την κατάργηση αυτών, καθόσον οι δαπάνες που προβλέπεται ότι θα καλύπτουν αυτοί οι λογαριασμοί, δηλαδή δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, δαπάνες εξόδων κηδείας, έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας, δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων, δαπάνη εξόδων δικηγορικής αμοιβής και άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες, ήδη καλύπτονται από άλλους λογαριασμούς των Γενικών Επιτελείων, με τις ανάλογες κρατήσεις των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Με το (γ) σχετικό, μας γνωρίσατε ότι: «… οι απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι παροχές των Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας και ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς και θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισής τους, θα εκδοθούν με μέριμνα των ΓΕΣ και ΓΕΑ κατόπιν εισηγήσεων των ΜΤΣ και ΜΤΑ και …. Για την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των ως άνω αρμόδιων Γενικών Επιτελείων …».

Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, μέλη της Ένωσής μας, μετά και από το (δ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), που γνωστοποίησε θέμα βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης Στρατού (ΕΛΟΑΣ), όπως ο ίδιος ο ΕΛΟΑΣ αποκάλυψε, επικοινώνησαν μαζί μας, μεταφέροντας την ανησυχία τους και την υποψία τους ότι ειδικά ο ΕΛΠΣΞ δημιουργήθηκε προκειμένου να διασωθεί ο έτερος λογαριασμός (ΕΛΟΑΣ), μετά τα όσα έχουν συμβεί με το ΜΤΣ σχετικά με τα εφάπαξ βοηθήματα και τα βοηθήματα οικονομικής και επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων μας.

Κατόπιν των παραπάνω, ως έχοντες νόμιμο συμφέρον εξυπηρετώντας τα συμφέροντα εν ενεργεία στρατιωτικών μελών μας του ΣΞ, παρακαλούμε για τη χορήγηση των ως άνω εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων, καθώς και της θέσης – άποψης – εισήγησης των Μετοχικών Ταμείων επί του ζητήματος”.

Δείτε ακόμα...