Ερώτηση για να καθιερωθούν τα ΒΑΕ στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

ΤΑΜΣ στον Έβρο 17-18/6/2020

Ερώτηση με θέμα την καθιέρωση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε την ερώτηση 9369 στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ζητώντας από την κυβέρνηση την καθιέρωση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην απάντησή της η κυβέρνηση, αποφεύγοντας να μπει στην ουσία της ερώτησης και να πάρει θέση στην αναγκαιότητα καθιέρωσης των (ΒΑΕ) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάμεσα στα άλλα απάντησε με το επιχείρημα ότι : “Αναφορικά με την ένταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, το θέμα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Άμυνας, καθώς εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων“.

Μετά την απάντηση της κυβέρνησης που συνειδητά επιλέγει την υπεκφυγή για την ουσία του προβλήματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επανέρχεται με νέα ερώτηση, διότι θεωρεί ότι η Ζωή και η Υγεία όλων των εργαζομένων αποτελούν ζητήματα πρώτης γραμμής. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρεί ότι η βελτίωση της Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικές εγκαταστάσεις – Μονάδες/Υπηρεσίες/Καταστήματα, στρατιωτικά νοσοκομεία, ναύσταθμοι, πλοία κλπ) προϋποθέτει βελτίωση των συνθηκών εργασίας, επικαιροποίηση και πιστή εφαρμογή μέτρων προστασίας, εκμηδένιση του επαγγελματικού κινδύνου και εξάλειψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Όλα τα παραπάνω συναντούν εμπόδια στην εφαρμογή τους μπροστά στην “ανάγκη” του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του να αντιμετωπίζουν τόσο τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα όσο και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ως αναλώσιμα εξαρτήματα. Στο όνομα της μείωσης του κόστους, θυσιάζονται η υγεία, η ασφάλεια και πολλές φορές η ίδια η ζωή των εργαζομένων και των στρατιωτικών.

Με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των κομμάτων που διαχρονικά συγκυβέρνησαν, η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών του ΝΑΤΟ στις δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις αυτές έχουν αρνηθεί συστηματικά, λόγω κόστους, να εντάξουν ειδικότητες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), όπως αντιστοίχως συμβαίνει και με το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που απασχολείται σε ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές που ήδη υπάγονται στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Είναι εγκληματικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων που διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση σε βάρος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΚΕ, παλεύει στους χώρους εργασίας, στα σωματεία και στα συνδικάτα, αλλά και μέσω του κοινοβουλευτικού έλεγχου, τόσο για άμεσα μέτρα όσο και για την προώθηση βαθύτερων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών, ενάντια σ’ αυτή τη μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, που ο σιδερένιος νόμος του κέρδους σκορπά ακόμη και το θάνατο.

Όπως προαναφέρθηκε, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχουν ειδικότητες, αντίστοιχες των ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα που είναι ενταγμένες στον κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), χωρίς οι ίδιοι να είναι ενταγμένοι, ενώ στα γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας των Μονάδων/Υπηρεσιών/Καταστημάτων δεν υπάρχει αιρετός εκπρόσωπος του στρατιωτικού προσωπικού, αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή και τον έλεγχο των θεσπιζόμενων μέτρων προστασίας, της νομοθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

 • Συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων (εκπροσώπων των στρατιωτικών συνδικαλιστικών ενώσεων) στα γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας των Μονάδων/Υπηρεσιών/Καταστημάτων.
 • Ένταξη στα ΒΑΕ όλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολείται σε ειδικότητες αντίστοιχες αυτών που υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και επέκτασή τους σε ειδικότητες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο ειδικότητες του στρατιωτικού λειτουργήματος.
 • Ένταξη στα ΒΑΕ κι επιπλέον ειδικοτήτων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει της επικινδυνότητας και των ανθυγιεινών συνθηκών παροχής εργασίας (βλ. άρματα μάχης, Μοίρες αεροσκαφών, τεχνική διεύθυνση Πολεμικών Ναυστάθμων, στρατιωτικά νοσοκομεία, ΚΙΧΝΕ, ΣΤΕΠ κλπ.).
 • Συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων (εκπροσώπων των στρατιωτικών συνδικαλιστικών ενώσεων) κάθε φορά που συγκροτείται Επιτροπή “Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων”.
 • Άμεση λήψη όλων των μέτρων της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Ανάπτυξη όλων των υποδομών και διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες).
 • Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε ένα εργαζόμενο, τακτικές ιατρικές εξετάσεις με έξοδα και μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συστηματική παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και ανάλογων ειδικών ετήσιων αδειών για όσους ενταχθούν στα ΒΑΕ.
 • Δημιουργία κρατικού σώματος ιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφαλείας, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος Υγείας.
 • Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας.
 • Καμιά επιπλέον επιβάρυνση – εισφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Το επασφάλιστρο θα πρέπει να βαραίνει αποκλειστικά το κράτος».

Δείτε ακόμα...