Ερώτηση για τη στέρηση προαγωγής σε διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄Τάξης του Λιμενικού

Λιμενικό Σώμα - Σχολή Δοκίμων Λιμενικών - Τελετή Ορκωμοσίας Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020
Φώτο Αρχείου / Τελετή Ορκωμοσίας Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020. (EUROKINISSI / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ)

Ερώτηση με θέμα τη στέρηση προαγωγής στους Διπλωματούχους Πλοιάρχους Γ΄ Τάξης και Διπλωματούχων Μηχανικών Γ΄Τάξης (ΔΠΓ-ΔΜΓ) αποφοίτους 40ου και 41ου σχολείου Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΔΥΛΣ) κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ) με επιστολή της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας μετέφερε τις διαμαρτυρίες λιμενικών προερχόμενων από 40ο και 41ο σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΔΥΛΣ), οι οποίοι εξαιρέθηκαν των προαγωγών λόγω κανονικής άδειας. Συγκεκριμένα, δεν προήχθησαν με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί λόγω της λήψης των κανονικών αδειών τους και άδειας ανατροφής τέκνου. Σύμφωνα με την ΠΟΛ οι λιμενικοί αυτοί (Κυβερνήτες και Μηχανικοί πλωτών – ΔΠΓ, ΔΜΓ) «τιμωρούνται» έμμεσα, διότι έκαναν χρήση του αναφαίρετου δικαιώματος της λήψης των έμμισθων αδειών. Σημειώνεται επίσης ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην της διαδικασίας των κρίσεων, οι έμμισθες άδειες προσμετρούνται – και σωστά – για την συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας καθώς επίσης λαμβάνουν κανονικά τα μόρια των Υπηρεσιών τους. Η ΠΟΛ με την επιστολή της ζητά να αρθεί η άδικη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων λιμενικών. Συγκεκριμένα στην επιστολή της ΠΟΛ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

1) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών – ΠΟΛ έχει δεχτεί οχλήσεις από λιμενικούς προερχόμενων από 40ο και 41ο σχολείο ΔΥΛΣ που της ανέφεραν ότι εξαιρέθηκαν από τις διενεργούμενες κρίσεις για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, του Σημαιοφόρου και Ανθυπασπιστή αντίστοιχα, με αιτιολογία τη μη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τους. Καταγγέλθηκε επίσης ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Διοίκηση τους απάντησαν ότι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί, λόγω της λήψης των κανονικών αδειών τους αλλά και λόγω λήψης άδειας ανατροφής τέκνου. Στην ουσία οι λιμενικοί αυτοί «τιμωρούνται» έμμεσα, διότι έλαβαν το αναφαίρετο δικαίωμα της λήψης των νομοθετημένων αδειών, κανονικής – προφορικής – ανατροφής τέκνου, οι οποίες λογίζονται πάντα ως πραγματική υπηρεσία.

2) Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται σε όσους έχουν ειδικότητα ΔΠΓ-ΔΜΓ. Για τους ΔΠΓ-ΔΜΓ είναι μεν υποχρεωτικό να διανύσουν πέντε έτη σε πλωτά, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετάθεση σε αυτά, παρά μόνο τοποθέτηση κατόπιν εισήγησης του Λιμενάρχη και σχετικής έγκρισης από την ΔΠ-Γ΄. Το πρόβλημα για τους συγκεκριμένους περιπλέκεται όταν στην Υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν, μετά την αποφοίτηση τους από τις σχολές (με υποχρεωτική τριετή παραμονή), υπάρχει σκάφος στο οποίο υπηρετούν λιμενικοί επιπλέον των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας τους ειδικοτήτων τους ΔΠΓ-ΔΜΓ. Σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι (σε εκτέλεση της ΩΠ: 301524/07-15 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. /ΔΠ Γ΄ – ΔΕΜ) το πλεονάζον προσωπικό εναλλάσσεται εκ περιτροπής ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο και τοποθετούνται σε γραφεία ανάλογα των γνώσεων τους. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που λιμενικοί ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ φέρονται να είναι χρεωμένοι ως αμοιβά πληρώματα, που σε κάποιες περιπτώσεις αν και δεν υπηρετούσαν σε σκάφος έλαβαν κανονικά την προαγωγή τους και σε κάποιες άλλες ενώ ήταν αμοιβά και υπηρετούσαν συνεχώς σε αυτά, να μην αποτυπώνεται ως υπηρεσία σε σκάφος.

Δηλαδή από τη μία δεν μπορούν να αιτηθούν την μετάθεση τους σε σκάφος και από την άλλη δεν χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία ως πλήρωμα. Εν κατακλείδι θεωρείται από την Υπηρεσία ως υπαιτιότητα των ίδιων η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου στα πλωτά.

3) Αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται και στους λιμενικούς ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατους λόγους υγείας και έχουν τεθεί με αποφάσεις της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ), είτε εκτός πλωτών μέσων και μέτρων τάξης, είτε ακόμα και σε υπηρεσία γραφείου. Χρεώνονται αυτήν την αρνητική εξέλιξη της υγείας τους ως υπαιτιότητα τους και «τιμωρούνται» για αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για λιμενικούς που έχουν τεθεί σε Υπηρεσία γραφείου πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 5 του ΠΔ37/2012 όπου για τις κρίσεις και τις προαγωγές τους εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που αναφέρονται στο λοιπό προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά συνέπεια, παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να στερούνται της αρχαιότητάς τους, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.

4) Άξιο αναφοράς, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι η υποβάθμιση των λιμενικών ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ απόφοιτων ΣΔΥΛΣ, αφού πλέον με τα ίδια προσόντα εισάγονται στελέχη ως αξιωματικοί απευθείας κατάταξης στο βαθμό του Σημαιοφόρου, άνευ φοίτησης σε παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατατασσόμενοι μισθολογικά σε ανώτερη κατηγορία (Α΄κατηγορία). Επίσης δεν υπάρχουν αντίστοιχες δεσμεύσεις για την προαγωγή των αντίστοιχων ειδικοτήτων αξιωματικών απευθείας κατάταξης στον επόμενο βαθμό, σε αντίθεση με τους προερχόμενους εκ ΔΥΛΣ όπου αν δεν μπορέσουν να Υπηρετήσουν σε σκάφος, θα μείνουν στάσιμοι στον ίδιο βαθμό για πάντα.

Με βάση τα παραπάνω που καταγγέλθηκαν από λιμενικούς στην Ομοσπονδία τους (ΠΟΛ), το Υπουργείο Ναυτιλίας και τα αρμόδια όργανα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή οφείλουν να άρουν την αδικία εις βάρος τους και να παρέμβουν άμεσα για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων τους. Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΚΕ έχει πρόσφατα φέρει στη Βουλή, με Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας (με αριθμό 5973 στις 28/06/2022), σειρά δίκαιων αιτημάτων των πληρωμάτων των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

Να αρθούν οι αδικίες που προκύπτουν για τους λιμενικούς ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ (προερχόμενων από σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – ΔΥΛΣ) σχετικά με τις τοποθετήσεις τους και το μισθολόγιό τους.

Να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα και να λάβουν την προαγωγή τους όπως δικαιούνται».

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...