Ερώτηση για την ειδική μεταθετικότητα στελεχών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

ΚΚΕ Βουλή
Πηγή : Eurokinissi

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ σχετικά με την ειδική μεταθετικότητα στελεχών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Η ερώτηση:

Ο νόμος 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67) και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3883/2021 (ΦΕΚ Α΄ 167) και πλέον στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

Ωστόσο, όπως αναφέρει με έγγραφό της, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.411/12/362832/Σ.8977/26/2021, (ΦΕΚ Β΄ 5700, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»), παραλήφθηκε παντελώς η ανωτέρω πρόνοια για τα παραπάνω στελέχη.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποκαταστήσει την πιθανή αβλεψία, διορθώνοντας το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί ότι τα στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, θα υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους;

Δείτε ακόμα...