Ερώτηση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών

Βουλή ΚΚΕ
Πηγή : Eurokinissi

Ερώτηση με θέμα τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων που για αντικειμενικούς λόγους αναγκάζονται, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, να μεταβαίνουν πολύ συχνά από περιοχή σε περιοχή της χώρας. Για το λόγο αυτό και τα προβλήματα που οι συχνές μετακινήσεις δημιουργούν, το ΚΚΕ έχει καταθέσει τις ερωτήσεις 1311/ 16 Νοεμβρίου 2019 και 6441/ 13 Μαΐου 2020. Θεωρούμε ότι είναι πρώτιστης σημασίας ζήτημα η επίλυση των προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και αυτή η κατηγορία εργαζόμενων.

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), γνωστοποιείται ότι κατά τον πρόσφατο διορισμό νέων εκπαιδευτικών ενεργοποιήθηκε το άρθρο 62 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13, “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πανλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”) και όχι το εν ισχύ άρθρο 21Α του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, “Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις”).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται αιτήματα για συνυπηρέτησή εκπαιδευτικών με τους στρατιωτικούς συζύγους τους.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται ως αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν.4589/2019, με την προσθήκη περίπτωσης δ΄, ως εξής: “Στην παράγραφο 5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ. 1) Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2) Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός»”.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 21Α του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ούτως ώστε:

– Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4589/2019, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή;

– Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η απόσπαση να μην διενεργείται εκτός νησιού;»

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...