Ερώτηση για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ

Βουλή ΚΚΕ
Πηγή : Eurokinissi

Ερώτηση με θέμα την μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Οικογένειες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Αυτά ειδικότερα εστιάζονται με τις υπηρεσίες που εκτελούν και τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις. Μάλιστα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με την απαράδεκτη τροποποίηση υπουργικής απόφασης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το σκοπό αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει το έτος 2019 δύο ερωτήσεις, την 6125/01-03-2019 και την 386/26-08-2019, στις 7 Ιανουαρίου 2020 κατέθεσε την ερώτηση 2838 και στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 την 1085 επίκαιρη ερώτηση.

Η κυβέρνηση στις ερωτήσεις του ΚΚΕ, ιδίως δε στην επίκαιρη, απάντησε μεταξύ των άλλων, ότι, αφ΄ ενός δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι σε επίπεδο γενικής αρχής, πρέπει οι οικογένειες που έχουν μέλος άτομο με ειδικές ανάγκες να υποστηρίζονται, από όπου και αν προέρχονται. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα η κυβέρνηση δήλωσε στη Βουλή, ότι έχει την πρόθεση να συμμετάσχει με συγκεκριμένες προτάσεις και να ζητήσει να επανεξεταστεί και να διορθωθεί το θεσμικό πλαίσιο. Να γίνει πιο συγκεκριμένο και καθοριστικό, όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγών των στελεχών που έχουν στην οικογένειά τους άτομο ΑμεΑ ή όταν έχουν στην οικογένειά τους την επιμέλεια ατόμων ΑμεΑ. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει να ικανοποιείται το 100% αυτών των στελεχών.

Ωστόσο όπως διαπιστώνει με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), ήδη έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό τη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω στελέχη.

Στο έγγραφό της η ΠΟΕΣ επαναφέρει την πρότασή της για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»), όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και έκτοτε ισχύει. Επίσης την επαναφορά των ελάχιστων προνομίων στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες των στελεχών, προκειμένου να εναρμονιστεί και με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»), ως εξής:

«1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού απαλλάσσονται των υπηρεσιών από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους: α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός. β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική). γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. δ. Όσοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. ε. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,

1. Τι πρόσθετα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να υπάρξει διευκόλυνση των οικογενειών στρατιωτικών που έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ;

2. Θα υιοθετήσει την πρόταση της ΠΟΕΣ, η οποία αποτελεί πρόταση όλων των στελεχών που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία;»

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...