ΕΥΠ: Νέες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία για το χακάρισμα

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ) όπου στεγάζεται και η ΕΥΠ
Φώτο Αρχείου / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου στεγάζεται και η ΕΥΠ / Πηγή: Eurokinissi

Νέες αρμοδιότητες ανατίθενται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Οι υπηρεσίες της ΕΥΠ αναλαμβάνουν να προστατεύουν από ηλεκτρονικές επιθέσεις (χακάρισμα, κλπ.) πλέον τα υπουργεία και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες των υπουργείων. Πρόκειται για τροποποιήσεις που επέρχονται στον Οργανισμό της ΕΥΠ με Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Παράλληλα επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον οργανισμό της ΕΥΠ αναφορικά με το υπαλληλικό προσωπικό.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Π.Δ. 1/2017 που αφορά τον οργανισμό της Ε.Υ.Π., όπως αυτός τροποποιήθηκε με το μεταγενέστερο Π.Δ. 96/2020.

Αναλυτικότερα, στην σχετική παράγραφο του άρθρου 2 (αρμοδιότητες υπηρεσιών Ε.Υ.Π.) του Π.Δ. 1/2017 που αναφέρεται στους φορείς οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα προστασίας της ομάδας αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων στις κυβερνητικές υπηρεσίες, στα υπουργεία κ.λπ., προστίθενται στην προστασία αυτή και οι εποπτευόμενοι φορείς των υπουργείων. Δηλαδή, διευρύνεται η εποπτεία της Ε.Υ.Π. έναντι των ηλεκτρονικών επιθέσεων πλέον των υπουργείων και στους φορείς που υπάγονται και ελέγχονται από τα υπουργεία.

Έτσι, η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

«Ως ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), εντός του εθνικού πλέγματος Κυβερνοασφάλειας που καθορίζει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των δημοσίων φορέων της χώρας, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (CSIRT). Ειδικότερα, υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, εναντίον τους».

Παράλληλα, η Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) της ΕΥΠ, σύμφωνα με τις αλλαγές που επέρχονται, θα υπάγεται πλέον στις αρμοδιότητές της η διερεύνηση της δυνατότητας απευθείας χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, η σύνταξη των σχετικών αιτημάτων χρηματοδότησης, ενώ θα υλοποιεί τις δράσεις αυτές ενεργώντας ως δικαιούχος.

Διευκρινίζεται ότι το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι αυτοτελής υπηρεσία αρμόδια να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε άλλους δημόσιους φορείς.

Ακόμη, με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επέρχονται τροποποιήσεις σε άρθρα του Π.Δ. 1/2017, όπως είναι στο:

  • Άρθρο 5 που αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων της ΕΥΠ,
  • Άρθρο 41 που αφορά την διαπίστωση βαθμού ξένης γλώσσας,
  • Άρθρο 44 που αφορά την διαδικασία επιλογής και τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών και
  • Άρθρο 45 που αφορά τις ενστάσεις κατά την διαδικασία των επιλογών προσωπικού.
Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...