Ευρωεκλογές: Αναλυτικές οδηγίες για την επιστολική ψήφο

Η διαδικασία της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 με επιστολική ψήφο έχει τρία βασικά στάδια:

1ο: Παραλαβή του ειδικού φακέλου ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο

2ο: Συμπλήρωση του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου και συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης επιστολικής ψήφου

3ο: Αποστολή φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου στις αρμόδιες Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ολόκληρη τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο, διότι πέρα από τη συμπλήρωση όλων των μερών του ψηφοδελτίου σωστά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά του, ο εκλογέας ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ οι οποίοι έχουν διαφορετική μορφή (ΜΕΓΑΛΟΣ – ΜΕΣΑΙΟΣ – ΜΙΚΡΟΣ), διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικό περιεχόμενο, τους οποίους πρέπει να διαχειριστεί σωστά προκειμένου να ασκήσει έγκυρα το εκλογικό του δικαίωμα.

1ο στάδιο: Παραλαβή του ειδικού φακέλου ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο

Αποστολή από το ΥΠΕΣ

Η αποστολή από το υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά, μέσω συστημένης κατεπείγουσας επιστολής, του ειδικού φακέλου της επιστολικής ψήφου στους εκλογείς, θα γίνεται από τις 8 Μαΐου έως το αργότερο τις 24 Μαΐου 2024.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ενημερώσει προφορικά ότι η αποστολή των ειδικών φακέλων στις πιο απομακρυσμένες περιοχές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κ.λπ.) θα χρειαστεί το μέγιστο 7 μέρες για να φτάσει στους αντίστοιχους εκλογείς.

Ο εκλογέας ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) που είχε συμπληρώσει στην αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, για την αποστολή του ειδικού φακέλου. Στο συγκεκριμένο μήνυμα θα συμπεριλαμβάνεται σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αποστολής.

Παραλαβή του ειδικού φακέλου από τον εκλογέα

ΠΟΥ: Η παραλαβή από τον εκλογέα γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου.

ΠΟΙΟΣ: Η παραλαβή του ειδικού φακέλου γίνεται μόνο από τον εκλογέα ή από πρόσωπο που αυτός είχε ρητά εξουσιοδοτήσει (με την αίτηση εγγραφής του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου) ειδικά για την παραλαβή του φακέλου.

ΠΩΣ: Η παραλαβή του ειδικού φακέλου από τον εκλογέα γίνεται αφού η ταχυδρομική ή ταχυμεταφορική εταιρεία που το παραδίδει πιστοποιήσει ότι αυτός που παραλαμβάνει είναι ο εκλογέας – παραλήπτης του φακέλου.

Η πιστοποίηση γίνεται με την αποστολή από την εταιρεία μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο του εκλογέα (στον αριθμό που είχε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του). Το μήνυμα θα περιλαμβάνει μοναδικό προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (ΡΙΝ), τον οποίο ο εκλογέας (ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο) γνωστοποιεί στον υπάλληλο της ταχυδρομικής ή ταχυμεταφορικής εταιρείας που παραδίδει τον ειδικό φάκελο.

Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η επίδειξη από τον εκλογέα στην εταιρεία αποδεικτικού εγγράφου της ταυτότητάς του (όπως ΑΔΤ, διαβατηρίου κ.λπ.).

ΤΙ: Ο ειδικός φάκελος ψηφοφορίας (ΜΕΓΑΛΟΣ) που παραλαμβάνει ο εκλογέας περιέχει:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου.
  • Ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου.
  • Εντυπο οδηγιών και κατάλογο υποψηφίων ανά συνδυασμό, σε αλφαβητική σειρά και με ξεχωριστή αρίθμηση ανά συνδυασμό.
  • Φάκελο ψηφοφορίας (όπου κλείνεται το ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου).
  • Φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου με προσυμπληρωμένη τη διεύθυνση του παραλήπτη (που είναι το εκλογικό τμήμα διαλογής της επιστολικής ψήφου).

2ο στάδιο: Συμπλήρωση του ψηφοδελτίου της επιστολικής ψήφου

Στο στάδιο αυτό ο εκλογέας πρέπει:

α. Να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιστολικής ψήφου.

β. Να το τοποθετήσει μέσα στον φάκελο ψηφοφορίας και να κλείσει τον φάκελο με το ειδικό αυτοκόλλητο.

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει την αίτηση – δήλωση επιστολικής ψήφου.

Συμπλήρωση του ψηφοδελτίου της επιστολικής ψήφου

1. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

Το ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου διαφέρει από τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που υπάρχουν στα εκλογικά τμήματα, όπου οι εκλογείς ψηφίζουν με αυτούσια παρουσία.

Το ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου τυπώνεται σε χαρτί μεγέθους Α4 από το υπουργείο Εσωτερικών, είναι ενιαίο, περιλαμβάνει το σύνολο των κομμάτων (ή των συνασπισμών κομμάτων) που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές (κατά σειρά ανακήρυξης από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου) και έχει ειδικό χώρο για την επιλογή των υποψηφίων κάθε συνδυασμού από τους εκλογείς.

Σε περίπτωση που αυτό καταστραφεί κατά τη συμπλήρωση, δίνεται η δυνατότητα στον εκλογέα να τυπώσει ξανά το ψηφοδέλτιο από το site του ΥΠΕΣ.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

Στην πρώτη σελίδα στην κορυφή υπάρχει η επικεφαλίδα

«ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ‘Η ΜΠΛΕ ΣΤΙΛΟ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ»

Από κάτω, επίσης στην πρώτη σελίδα, σε δύο στήλες ακολουθούν οι συνδυασμοί.

Κάθε θέση στην οποία αναγράφεται ο συνδυασμός περιέχει διαδοχικά σε ευθεία οριζόντια γραμμή α) πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το έμβλημα του συνδυασμού, β) πλαίσιο στο οποίο αναγράφεται η συντομογραφία του συνδυασμού και γ) πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει τετράγωνο, στο οποίο ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του στον συνδυασμό που επιθυμεί, βάζοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στιλό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εχει μεγάλη σημασία να συμπληρωθεί η προτίμηση στον συνδυασμό στην πρώτη σελίδα.

Διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί ή λευκό ή άκυρο.

Μετά την παράθεση των συνδυασμών υπάρχει η επιλογή «ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ – ΨΗΦΙΖΩ ΛΕΥΚΟ».

Μετά αναγράφεται η φράση:

«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝ (0) ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΤΕ ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΙΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ‘Η ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ»

Από κάτω παρατίθεται πίνακας ο οποίος περιέχει τετράγωνα αριθμημένα από το 1 έως το 42.

Τώρα ο εκλογέας κυκλώνει από τον πιο πάνω πίνακα το τετράγωνο ή τα τετράγωνα (μέχρι 4) που αντιστοιχούν στους υποψήφιους στους οποίους εκφράζει την προτίμησή του, από τον συνδυασμό που ήδη πιο πάνω έχει επιλέξει (βάζοντας με μαύρο ή μπλε στιλό σταυρό στο αντίστοιχο τετράγωνο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ το πολύ τεσσάρων (4) υποψηφίων του συνδυασμού που έχει επιλέξει.

Αν δεν επιλέξει κανέναν υποψήφιο, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο υπέρ του συνδυασμού.

Αν επιλέξει περισσότερους από τέσσερις (4) υποψηφίους, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά τον συνδυασμό, ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Στη συνέχεια παρατίθεται η ένδειξη:

«ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ “0”, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ, ΕΩΣ “4”».

Ο εκλογέας πρέπει να σημειώσει πάνω στο ψηφοδέλτιο και τον συνολικό αριθμό προτίμησης υπέρ υποψηφίων που έχει επιλέξει.

Γι’ αυτό, κάτω από την πιο πάνω ένδειξη παρατίθενται σε οριζόντια σειρά πέντε (5) τετράγωνα, το καθένα από τα οποία έχει αρίθμηση στο κέντρο του από το μηδέν (0) έως το (4).

Ο εκλογέας κυκλώνει το τετράγωνο που φέρει τον αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των υποψηφίων που έχει επιλέξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ο εκλογέας δεν συμπληρώσει με τον πιο πάνω τρόπο τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά τον συνδυασμό που έχει επιλέξει, ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο εκλογέας, αφού έχει συμπληρώσει σωστά όλα τα μέρη του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο ψηφοφορίας και κλείνει τον φάκελο χρησιμοποιώντας το ειδικό αυτοκόλλητο που υπάρχει.

Ο φάκελος ψηφοφορίας μέσα στον οποίο τοποθετείται το ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου (ΜΙΚΡΟ).

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Μετά τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου και το κλείσιμο αυτού μέσα στον φάκελο ψηφοφορίας, ο εκλογέας πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου είτε σε χαρτί και να την υπογράψει είτε ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής (της εφαρμογής στην οποία έκανε την αίτηση εγγραφής του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων επιστολικής ψήφου). Εντυπο της υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει μέσα στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο (θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών).

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου περιέχει προσυμπληρωμένη την Αρχή στην οποία απευθύνεται (η οποία είναι η Εφορευτική Επιτροπή Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, καθώς και το περιεχόμενο αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ο εκλογέας συμπληρώσει την παραπάνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση όπως θα του έχει σταλεί σε χαρτί (και όχι μέσω του gov.gr), θα πρέπει να τοποθετήσει μέσα στον φάκελο επιστροφής και α) την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου και β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας ή της ελληνικής άδειας οδήγησης ή του ελληνικού του διαβατηρίου ή της ταυτότητας των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας.

3ο στάδιο: Αποστολή φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου

1. ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο φάκελος επιστροφής επιστολικής ψήφου (ΜΕΣΑΙΟΣ) είναι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. Στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ του φακέλου αυτού αναγράφονται η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα (δηλαδή του εκλογέα στον οποίο αντιστοιχεί ο φάκελος) και δίπλα ο ειδικός εκλογικός αριθμός του εκλογέα, η Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και το εκλογικό τμήμα διαλογής επιστολικής ψήφου στο οποίο έχει κατανεμηθεί ο εκλογέας στον οποίο αντιστοιχεί ο φάκελος, η πλήρης διεύθυνση παραλαβής του φακέλου (δηλαδή η έδρα της Επιτροπής Συλλογής Επιστολικής Ψήφου).

Επίσης, πάνω στον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ακολουθούμενη από ένα τετράγωνο πλαίσιο και τη λέξη ΝΑΙ, όπου η πιο πάνω Επιτροπή σημειώνει αν ο εκλογέας έχει βάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέσα στον φάκελο.

2. ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Μέσα στον φάκελο επιστροφής ο εκλογέας τοποθετεί τον σφραγισμένο φάκελο ψηφοφορίας, ο οποίος περιέχει το ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου, και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου, αν τη συμπληρώσει χειρόγραφα, μαζί με αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή της ελληνικής άδειας οδήγησης ή του ελληνικού του διαβατηρίου ή της ταυτότητας των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Ο φάκελος επιστροφής επιστολικής ψήφου αποστέλλεται ταχυδρομικά με μέριμνα του εκλογέα. Απαγορεύεται η αποστολή του φακέλου επιστροφής από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση γι’ αυτόν τον σκοπό από τον εκλογέα, αποκλειστικά σε περίπτωση αδυναμίας του να αποστείλει ο ίδιος τον φάκελο. Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει το ΥΠΕΣ, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα σχετικές λεπτομέρειες. Για την ταυτοποίηση του αποστολέα από τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, η εταιρεία αποστέλλει με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του εκλογέα έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (ΡΙΝ), τον οποίο ο εκλογέας ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο γνωστοποιεί στον υπάλληλο της εταιρείας που παραλαμβάνει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και παραληφθεί ο φάκελος από την αρμόδια Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου, ο εκλογέας ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Με βάση όλα τα παραπάνω, έχει μεγάλη σημασία η άμεση αποστολή του φακέλου, χωρίς καθυστέρηση.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...