Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέκρινε περιορισμό εισαγωγών από Ουκρανία

Συγκομιδή σιταριού στην Ουκρανία
Φώτο Αρχείου / Συγκομιδή σιταριού στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τον περιορισμό των εισαγωγών προϊόντων από την Ουκρανία σε πέντε κράτη μέλη, λόγω των «εξαιρετικών περιστάσεων σοβαρών υλικοτεχνικών σημείων συμφόρησης» σε αυτές τις χώρες.

Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία έκαναν το σχετικό αίτημα μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό τους για την χαμηλή τιμή των αγροτικών προϊόντων που εισάγει η ΕΕ από την Ουκρανία, και μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τα μέτρα αφορούν μόνο τέσσερα γεωργικά προϊόντα – σιτάρι, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη και ηλιόσπορο – από την Ουκρανία. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 5 Ιουνίου 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα τέσσερα προϊόντα από την Ουκρανία μπορούν να συνεχίσουν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Παράλληλα, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν δεσμευτεί να άρουν τα μονομερή μέτρα τους για το σιτάρι, τον αραβόσιτο, την ελαιοκράμβη και τον ηλιόσπορο και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα προέρχονται από την Ουκρανία.

Οι περιορισμοί μπορεί να παραταθούν και μετά τις 5 Ιουνίου 2023, εφόσον συνεχιστεί η έκτακτη κατάσταση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δείτε ακόμα...