ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ: Τοποθέτηση Γέφυρας BAILEY στο Δήμο Μετσόβου

Η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου εκτέλεσε εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας τύπου BAILEY στον ποταμό Άραχθο, στην επαρχιακή οδό Μικρής Γότιστας – Ανατολής Ιωαννίνων του Δήμου Μετσόβου. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, η οποία είχε διακοπεί μετά από έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε την κατάρρευση της προϋπάρχουσας γέφυρας.

Η υπό κατασκευή γέφυρα BAILEY θα έχει μήκος πενήντα μέτρα, ενώ για την έδραση της κατασκευάζεται πρόβολος μήκους τριάντα μέτρων. Το συνολικό μήκος της κατασκευής ανέρχεται σε ογδόντα μέτρα και το βάρος της υπερβαίνει τους ογδόντα τόνους.

Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται από προσωπικού του 8ου Λόχου Μηχανικού, διεξάγονται υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, έντονων καιρικών φαινομένων και συνεχούς ροής μεγάλων ποσοτήτων νερού, ενώ επιλύθηκαν σε ελάχιστο χρόνο σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που αφορούσαν στην έδραση της γέφυρας σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Δείτε ακόμα...