ΓΕΣ: Πίνακας απορριπτέων ΟΒΑ

ΓΕΣ Πεντάγωνο
Πηγή : Eurokinissi

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού(ΓΕΣ) ανακοίνωσε τους απορριφθέντες των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ):

ΑΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
2ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
3ΡΟΥΦΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
4ΣΟΦΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
5ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
6ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)
7ΤΥΡΕΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄4576)

Δείτε ακόμα...