ΗΠΑ-USCIS: Το φάντασμα του μακαρθισμού ante portas

Inadmissibility Based on Membership in a Totalitarian Party

Με ανακοίνωση-οδηγία η αμερικανική Υπηρεσία Ιθαγένειας & Μετανάστευσης (US Citizenship & Immigration Services), δείχνει πάλι τα δόντια της «εμπλουτίζοντας» τον περίφημο νόμο περί «Εσωτερικής Ασφαλείας» του 1950 σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται ρητά –μεταξύ άλλων, σε μέλη κομμουνιστικών κομμάτων, από οποιαδήποτε χώρα, να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ.

Στις 2 Οκτώβρη, η USCIS εξέδωσε nota με «Εγχειρίδιο πολιτικής  USCIS Issues Policy Guidance» για την αντιμετώπιση του κινδύνου συμμετοχής ή της σχέσης με Κομμουνιστικό ή οποιοδήποτε άλλο ολοκληρωτικό κόμμα.
Η ιδιότητα μέλους ή η συνεργασία με το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οποιοδήποτε άλλο ολοκληρωτικό κόμμα «δεν συνάδειόντας ασυμβίβαστη με τον όρκο πολιτογράφησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεσμεύει για «υποστήριξη και υπεράσπιση του Συντάγματος και των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η νέα ενότητα του εγχειριδίου πολιτικής παρέχει το νομικό πλαίσιο και οδηγίες για το πώς να αποφανθούν τα «αρμόδια όργανα» στις αιτήσεις, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο..

Γενικά, εκτός εάν εξαιρείται για κάποιο λόγο (ΣΣ |> πχ. εάν κάποιος έγινε παρά τη θέληση του (!) μέλος…), οποιοσδήποτε μελλοντικός μετανάστης που είναι μέλος ή συνεργάτης του Κομμουνιστικού Κόμματος ή οποιουδήποτε άλλου ολοκληρωτικού κόμματος ντόπιος ή ξένος, δεν γίνεται δεκτός στις ΗΠΑ

Δείτε την nota σε pdf

Γιάννης Παπαγιάννης

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...