Λιμεναρχείο Σαρωνικού: Περιορισμοί στη θαλάσσια περιοχή της Ά Πλαζ Βούλας

Περιοχή διεξαγωγής του 9ου Open Water Swimming στην περιοχή της Ά Πλαζ της Βούλας - 16/10/2022
Περιοχή διεξαγωγής του 9ου Open Water Swimming στην περιοχή της Ά Πλαζ της Βούλας – 16/10/2022

Σήμερα, Κυριακή 16 Οκτώβρη, Α’ Πλαζ Βούλας στο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φιλοξενείται το 9ο Open Water Swimming της XTERRA Greece – TRIMORE. Για το σκοπό αυτό το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνει περιορισμούς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από την πλαζ ως και τη νησίδα Υδρούσα:

1. Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την 16-10-2022 στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι γεωγραφικά στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:30 έως ώρα 13:30:

  • i. Γεωγραφικό πλάτος 37.84987o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74961o
  • ii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84827o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74822o
  • iii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84727o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74910o
  • iv. Γεωγραφικό πλάτος 37.84525o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74910o
  • v. Γεωγραφικό πλάτος 37.83467o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74657o
  • vi. Γεωγραφικό πλάτος 37.83426o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74395o
  • vii. Γεωγραφικό πλάτος 37.83551o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74163o
  • viii. Γεωγραφικό πλάτος 37.84568o και Γεωγραφικό Μήκος 23.73438o
  • ix. Γεωγραφικό πλάτος 37.84843o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74112o
  • x. Γεωγραφικό πλάτος 37.84887o και Γεωγραφικό Μήκος 23.74588o


2. Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων – σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α’.


3. Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχύπλοων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων του αγώνα.


4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως τυχόν συντρεχουσών αστικών, ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε από το Ν.Δ 187 /1973 ( Α’ 261/73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ακόμα...