Να δοθούν κανονικά όλες οι άδειες των ΕΛΔΥΚάριων που επαναπατρίστηκαν!

Κύπρος - Στρατιώτες της ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Φώτο Αρχείου / Στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ / Πηγή: Eurokinissi

Πολλοί ΕΛΔΥΚάριοι της Δ’/2019 ΕΣΣΟ που επαναπατριστήκαμε το προηγούμενο διάστημα, γινόμαστε αποδέκτες της άρνησης των διοικήσεών μας να μας δώσουν τις τιμητικές άδειες Κύπρου (ΕΤΑK) που δικαιούμαστε λόγω της θητείας μας στην Κύπρο (2 για κάθε μήνα θητείας). Οι διοικήσεις αυτές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δικαίωμα χορήγησης της συγκεκριμένης άδειας, μιας και αυτή πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά κατά την περίοδο της θητείας στην Κύπρο.

Καταρχάς, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, «Στις περιπτώσεις μεταθέσεων η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε, χορηγείται κατά τις ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σ’ αυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο η προαναφερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των υπηρετούντων.». Επομένως, το επιχείρημα των διοικήσεων δεν στέκει ούτε θεσμικά.

Κατά δεύτερον, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, πάγωσαν όλες οι άδειές μας όσο υπηρετούσαμε στην Κύπρο. Επομένως, ήταν πρακτικά αδύνατο να τις πάρουμε όσο ήμασταν στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ. Και παρ’ όλα αυτά, ζητάνε να αποδεχτούμε τον παραλογισμό του «δεν μπορώ να σου δώσω αυτές τις άδειες, έπρεπε να τις πάρεις στην Κύπρο.».

Εμείς απαιτούμε όλες οι μονάδες να δώσουν κανονικά τις ΕΤΑK που αναγράφονται στο Ατομικό Φύλλο του κάθε φαντάρου. 

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...