Ο δασολόγος Δ. Δημητρόπουλος για την πολιτική που οδηγεί στην καταστροφή της φύσης

Πυρκαγιά στην Βαρυμπόμπη - Πυροσβεστική

Η καταστροφή της φύσης που βιώνουμε είναι το έγκλημα της ανάπτυξης που ταυτίζεται με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επί τέλους να γίνει κατανοητό, το γεγονός ότι τα δάση από τη φύση τους δεν προσφέρονται για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν γίνεται αποδεκτό από τη λογική του επιχειρηματία, που η ύπαρξή του ταυτίζεται με το χρηματικό κέρδος.

Κανείς όμως δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του εγκλήματος των κυβερνητικών επιλογών. Από τη μια να απελευθερώνει την ασυδοσία, να διευκολύνει τους κερδοσκοπικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου σε βάρος των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και από την άλλη να εκφυλίζει κάθε δυνατότητα προληπτικής αντιμετώπισης, με την εκμηδένιση της χρηματοδότησης, να απαξιώνει κάθε προοπτική επιστημονικής διαχείρισης.

Η κυβερνητική επιλογή να ενισχύει με κάθε τίμημα την κερδοφορία των επενδύσεων διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για εντονότερη καταστροφή της φύσης και των δασών. Οι κυβερνητικοί θεατρινισμοί για την ετοιμότητα του κατασταλτικού μηχανισμού δεν μπορούν να καλύψουν τις εγκληματικές της ευθύνες.

Δήμος Δημητρόπουλος
Συνταξιούχος δασολόγος

Δείτε ακόμα...