Παναγιωτόπουλος για ποντίκια στο ΚΕΤΘ: Οι συνθήκες διαβίωσης στο ενδεδειγμένο επίπεδο

Στο ενδεδειγμένο επίπεδο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλο.

Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα συνθηκών διαβίωσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων(ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα», σημείωσε ότι “στο πλαίσιο προετοιμασίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) Αυλώνα για την κατάταξη των επιτυχόντων ΕΠΟΠ, υλοποιήθηκε μερική ανακαίνιση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες, μαγειρεία, εστιατόρια, κ.λπ.), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε απεντόμωση και μυοκτονία από ιδιωτική εταιρία στους χώρους σίτισης και παρασκευής-εναποθήκευσης τροφίμων“.

«Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις», συνέχισε ο υπουργός, «καταρτίστηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή το εγχειρίδιο διαδικασιών του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αναθεωρείται κατόπιν σχετικών προτάσεων των Γενικών Επιτελείων στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης».

Το εγχειρίδιο διαδικασιών, ανέφερε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «έχει εναρμονιστεί πλήρως με την κείμενη νομοθεσία. Συναφώς, η διαδικασία της μυοκτονίας – απεντόμωσης και αντιμετώπισης τρωκτικών εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από όλες τις Διοικήσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σύστημα υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού».

Ειδικότερα, για το ΚΕΤΘ, υπογράμμισε ότι «έλαβαν χώρα υγειονομικές επιθεωρήσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε η τήρηση του επιπέδου των συνθηκών διαβίωσης στο ενδεδειγμένο επίπεδο, χωρίς παρατηρήσεις ή συστάσεις».

Οι επιθεωρήσεις έγιναν:

  • Στις 19 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου 2021 από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ – ΔΙΔΟΕ/ΔΑΠΕ στα εστιατόρια, ΚΨΜ, μαγειρεία, θαλάμους.
  • Στις 13 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2021 από τον Λόχο Υγειονομικού της ΕΥΠ/ΚΕΤΘ.
  • Στις 11 Οκτωβρίου 2021 από το ΚΕΤΘ/ΓΥΑ στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στα μαγειρεία και στα εστιατόρια της ΕΥΠ/ΚΕΤΘ.

Τελευταία, υγειονομική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, στις 11 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η καταγγελία στρατιώτη που υπηρετεί στο ΚΕΤΘ, συνοδεύομενη με φωτογραφίες που δείχνουν κόπρανα ποντικών στα μαγειρεία, με βάση την οποία κατατέθηκε κι η ερώτηση από το ΚΚΕ, δημοσιεύθηκε στο alt.gr στις 12 Οκτωβρίου! Μία, μόλις, μέρα μετά την τελευταία επιθεώρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο υπουργός.

Τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα, για το “πόρισμα” της “υγειονομικής επιθεώρησης” που έλαβε χώρα και σύμφωνα με τον υπουργό διαπίστωσε ότι “η τήρηση του επιπέδου των συνθηκών διαβίωσης στο ενδεδειγμένο επίπεδο, χωρίς παρατηρήσεις ή συστάσεις“.

Δείτε ακόμα...