Πιστοποίηση αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

EUROKINISSI

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα την Πιστοποίηση αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) και Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αναλυτικά:

“Το Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.) με έγγραφό του αναδεικνύει τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι σύζυγοι ΑμεΑ (ειδικών καταστάσεων κατά τη στρατιωτική ορολογία) στρατιωτικών, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3996/2011 σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό ογδόντα τις εκατό (80%) και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ημερών εργασίας ή είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Ωστόσο ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ζητάει από τις/τους συζύγους των στρατιωτικών πιστοποίηση για συνταξιοδότηση μόνο από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και αυτές που έχουν εκδοθεί από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).

Μάλιστα όπως επισημαίνει το Σ.Ο.Ε.Δ. στο έγγραφό του, στο άρθρο 38 του ν. 4141/2013 αναφέρεται ρητά ότι μετά τις λέξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)» και «Α.Σ.Υ.Ε.». Επίσης στο ΦΕΚ 3103 τεύχος Β’/10-5-2023 δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 28458/23.3.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (Β’ 1427), όπου τονίζεται ότι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α. δύνανται να υποβάλουν ισχύουσες αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ. Ε.) και Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.). Το Σ.Ο.Ε.Δ. θέλει να καταδείξει ότι οι οικείες στρατιωτικές υγειονομικές επιτροπές δεν διαφοροποιούνται σε τίποτα σχετικά με καταβολή επιδομάτων, διευκολύνσεων, απαλλαγών κλπ. Παρ’ όλη την προαναφερόμενη νομολογία η κυβέρνηση και ο Ε.Φ.Κ.Α. αρνούνται να υλοποιήσουν το περιεχόμενο του νόμου που προβλέπει αποδοχή των αποφάσεων και του Κ.Ε.Π.Α και των αποφάσεων των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) και Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) ως στοιχείο συνταξιοδότησης.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη αφού στερεί το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση των συζύγων ΑμεΑ (ειδικών καταστάσεων κατά τη στρατιωτική ορολογία) στρατιωτικών δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση, ώστε  ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) να δέχεται από τις/τους συζύγους ΑμεΑ (ειδικών καταστάσεων κατά τη στρατιωτική ορολογία) στρατιωτικών πιστοποίηση για συνταξιοδότηση όχι μόνο από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), αλλά  και  την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).”

Δείτε ακόμα...