ΠΟΕΣ: Επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού

ΠΟΕΣ

Με γνωστοποίηση προς τους βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) ζητά την επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού, που δίνεται στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως 4 ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία γονέων. Συγκεκριμένα η γνωστοποίηση έχει ως εξής:

  1. Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 55, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.») , όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 68, «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.») , η άδεια ειδικού σκοπού ή η εργασία μειούμενη κατά 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών, χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  2. Ωστόσο, με τα έγγραφα που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί, δεν έχει προεκταθεί το ως άνω μέτρο και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επεκτείνετε την άδεια ειδικού σκοπού και στα στελέχη τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών των οποίων δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.
  5. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη Η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την έκδοση οδηγιών προς τους μισθοδοτικούς φορείς των Επιτελείων.

Δείτε ακόμα...