ΠΟΕΣ: Για τη σταδιοδρομία των Αξιωματικών ΑΣΣΥ

άσκηση στρατός
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου 29/09/2020

Επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) προς τον ΥΠΕΘΑ για την σταδιοδρομία των Αξιωματικών ΑΣΣΥ:

«Κύριε Υπουργέ.

 Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη τα ιδιαίτερα σοβαρά σταδιοδρομικά προβλήματα των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ τα οποία οξύνθηκαν κατά το παρελθόν από τη μετάβαση από το παλαιό σταδιοδρομικό πλαίσιο [(α) σχετικό] προς το νέο [(β) σχετικό], δημιουργώντας ένα παγιωμένο αίσθημα αδικίας.

 Με το (ε) σχετικό αν και μπήκατε στη διαδικασία να επιλύσετε κάποια εξ αυτών, αποδεχόμενος μάλιστα την πρότασή μας (ως άρθρο 52), ενέργεια για την οποίαν σας ευχαριστούμε, δυστυχώς το πράξατε αποσπασματικά θέτοντας χρονικό περιορισμό επιλύοντάς το για μόνο τρεις τάξεις (καταταγέντες 1991-93).

 Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι ημιτελές, αφού μετακυλίσατε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, σε όλες τις επόμενες τάξεις, μετακινώντας τον πήχη της αδικίας λίγο παραπέρα, γεγονός που δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και αισθήματα πικρίας από την άνιση αντιμετώπιση.

 Υπενθυμίζουμε ότι το ισχύον σταδιοδρομικό πλαίσιο [(β) όμοιο] είναι ιδιαίτερα δυσμενές, σχεδόν σε εκδικητικό βαθμό, αποκλειστικά προς τους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ σε σχέση με το προηγούμενο, τους οποίους και αντιμετωπίζει κυριολεκτικά ως παιδιά ενός κατώτερου θεού, αφού:

 α.   Συνδυαστικά με την αύξηση των ετών υπηρεσίας έως τα 37, την αφαίρεση ενός βαθμού και την αύξηση των χρόνων στο βαθμό, έμμεσα αφαιρεί δύο διοικητικούς βαθμούς (με όσα αυτό συνεπάγεται μισθολογικά και συνταξιοδοτικά).

 β.   Αντιμετωπίζει με σχεδόν ρατσιστική διάθεση τους Αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων, τους οποίους καθηλώνει στον  καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων, κάτι που συμβαίνει μόνο για τους ΑΣΣΥ. Ιδίως επί τούτου να επισημάνουμε ότι με τις τροποποιήσεις που επέφερε το (ε) όμοιο, πλέον διαταράσσεται η αρχαιότητα που ο ίδιος νόμος έχει θεσμοθετήσει.

 γ.   Μετά τη ρύθμιση του άρθρου 52 του (ε) ομοίου, ανοίγει σταδιοδρομική ψαλίδα σε έξι (6) έτη για τάξεις ΑΣΣΥ με μόλις ένα (1) έτος διαφορά, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

 Η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει την τεράστια αδικία που η ίδια έχει θεσμοθετήσει και να εξαλείψει τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο ισχύοντα σταδιοδρομικά πλαίσια ως προς τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και συγκεκριμένα, αφενός με τον εξορθολογισμό των χρόνων παραμονής στο βαθμό με παρέμβαση στο άρθρο 27 του ν. 3883/2020 και σύγκλισή του προς το άρθρο 5 του ν. 2439/1996 και αφετέρου με την τροποποίηση του άρθρου 23 του ν.3883/2010.

 Εντούτοις, όπως και κατά την ψήφιση του (ε) ομοίου κατατέθηκαν τροπολογίες έτερων Υπουργείων, έτσι έχετε τη δυνατότητα να πράξετε κι εσείς, καταθέτοντας τροπολογία σε κάποιο εκ των νομοσχεδίων που προγραμματίζεται να κατατεθούν προς ψήφιση, μέχρι τη διάλυση της Βουλής λόγω προκήρυξης εκλογών.

 Λόγω της πολυπλοκότητας των σταδιοδρομικών προβλημάτων των Αξιωματικών ΑΣΣΥ, θα επαναφέρουμε το σύνολο των προτάσεών μας [ιδέτε σχετικά (γ) και (δ)] σε δύο φάσεις: κατ’ αρχάς με την αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 23 ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αναφορικά με τους καταληκτικούς βαθμούς:

«Στην παράγραφο α΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) η περίπτωση 3β΄ τροποποιείται ως εξής, ενώ η περίπτωση 4΄ διαγράφεται:

Άρθρο 23

Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:

(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:

(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.

(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.

(4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.»

«Στην παράγραφο β΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) η περίπτωση 5΄ τροποποιείται ως εξής, ενώ η περίπτωση 6΄ διαγράφεται:

Άρθρο 23

Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:

(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.

(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.»

«Στην παράγραφο γ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) η περίπτωση 5΄ τροποποιείται ως εξής, ενώ η περίπτωση 6΄ διαγράφεται:

Άρθρο 23

Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:

(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.

(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.»

«Στην παράγραφο ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) οι περιπτώσεις 4΄ και  5΄ ως εξής, ενώ προστίθεται περίπτωση 7΄:

Άρθρο 23

Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:

ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:

(4) Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ: Λοχαγός Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, καταληκτικός είναι ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

(5) Υπολοχαγός Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, καταληκτικός είναι ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

(7) Για τους αξιωματικούς ανωτέρω παραγράφων (4) και (5) που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών

Δείτε ακόμα...