ΠΟΕΣ: Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης

Με έγγραφο προς το Υπ. Εθνικής Άμυνας και το Υπ. Οικονομικών η ΠΟΕΣ αναφέρει ότι ιατροί και νοσηλευτές που είτε υπηρετούν είτε αποσπάστηκαν σε ιατρεία των παραγωγικών (στρατιωτικών) σχολών δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το ιατρικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Ενώ συμπληρώνει «παρακαλούμε όπως εξετάσετε δυνατότητα επέκτασης και χορήγησης της εν θέματι ενίσχυσης και στις/στους ανωτέρω συναδέλφους μας»

Ολόκληρη την ακακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Δείτε ακόμα...