ΠΟΕΣ: Η ίδια «…είναι συνυφασμένη με τις διεκδικήσεις και τις νίκες και έτσι θα συνεχίσει»

ΠΟΕΣ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή επιστολή, που εστάλη ηλεκτρονικά σε ενώσεις μέλη της, από ομοειδή ομοσπονδία.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση της ΠΟΕΣ:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 04 Μαΐου 2020 πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας, μάς κοινοποίησαν ανακοίνωση, που περιήλθε στα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία από ομοειδή ομοσπονδία, εμπεριέχουσα κάλεσμα ενότητας και σύμπλευσης σε δικαστικές διεκδικήσεις, επ’ ωφελεία συναδέλφων μας, συγκεκριμένου θεσμού.

Η Ομοσπονδία μας, εκπροσωπούσα τα συμφέροντα των είκοσι τριών (23) ενώσεων – μελών της, θεωρεί την ως άνω ανακοίνωση προσχηματική και εντασσόμενη σε μια προσπάθεια επαναφοράς του διχασμού και της διάσπασης στις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος των εν ενεργεία στρατιωτικών, αφού εν ολίγοις ζητείται να αποκοπούν για μια ακόμη φορά πρωτοβάθμιες ενώσεις από τη μητρική τους Ομοσπονδία – Π.Ο.Ε.Σ.

Για την ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι ενέργειες της ομοειδούς ομοσπονδίας στο παρελθόν, τα αποτέλεσμα των οποίων επιδρούν μέχρι και σήμερα, αποκλείουν κάθε δυνατότητα συνεργασίας καθόσον:

  • Κατέθεσε δύο (2) αγωγές, τη μεν πρώτη για εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (190.000,00 €), κατά δέκα (10) στρατιωτικών συνδικαλιστών – φυσικών προσώπων και εννέα (9) περιφερειακών ενώσεων – μελών της της Π.Ο.Ε.Σ., τη δε δεύτερη (προς αντικατάσταση της πρώτης) για διακόσια σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €), κατά δεκαεπτά (17) στρατιωτικών συνδικαλιστών – φυσικών προσώπων και δεκαέξι (16) περιφερειακών ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ.
  • Κατέθεσε πλήθος μηνύσεων, κατά συγκεκριμένων στρατιωτικών συνδικαλιστών της Π.Ο.Ε.Σ.
  • Εξέδωσε πλήθος επιστολών, δελτίων τύπου, εγγράφων και ανακοινώσεων, με διάφορους ανά περίπτωση αποδέκτες (βλέπε ηγεσία των ΕΔ, διάφορα επίπεδα της Ιεραρχίας, της Δικαιοσύνης κλπ), κατά της Π.Ο.Ε.Σ., των περιφερειακών ενώσεων – μελών της και των στρατιωτικών συνδικαλιστών αυτής (ενδεικτικά υπενθυμίζονται τα από 04.5.2017, 07.2.2018, 11.4.2018, 18.4.2018, 09.10.2018, 11.2.2019, 29.3.2019, το υπ΄ αριθμ. 107/2018 κλπ). Στην ανωτέρω αλληλογραφία γίνεται κάθε φορά, λιγότερο ή περισσότερο και με διάφορους εκφραστικούς χειρισμούς, έμμεσος ή άμεσος λόγος για παραβατικούς και συκοφάντες στρατιωτικούς, για πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ μεταξύ άλλων, άλλες φορές ζητείται, από αντίστοιχα επίπεδα της ιεραρχίας, η τιμωρία τους και άλλες να μην εξυπηρετούν τις ανωτέρω ενώσεις όσο αυτές δεν προσχωρούν στην ομοειδή ομοσπονδία (πχ ΑΔΦ).
  • Ως παγκόσμια πρωτοτυπία κάλεσε σε απολογία, στο πειθαρχικό συμβούλιό της, όλες τις περιφερειακές ενώσεις που ουδέποτε ήταν μέλη της και τις διέγραψε για ένα έτος, ενώ ταυτόχρονα διαμαρτυρόταν προς την ηγεσία ότι δεν έχουν προσχωρήσει εκεί «ενώ όφειλαν».
  • Χρησιμοποίησε πλήθος επικοινωνιακών τρικ, όλα υποκρύπτοντα διαρκώς υπόνοιες σε βάρος της Π.Ο.Ε.Σ., πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα και μετά να τα παίρνει ο άνεμος, αφού είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους (π.χ. παρουσίαση ασφαλιστικών μέτρων Ε.Σ.ΠΕ.Α., δήθεν κατάχρηση χρημάτων, ανακοινώσεις περί δήθεν προσπάθειας προκαταβολής δικαστικών αποφάσεων κλπ).

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, όταν η Π.Ο.Ε.Σ. διεκδικούσε στις αίθουσες των δικαστηρίων για όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως προέλευσης, βαθμού, Όπλου ή Κλάδου, σε συνέδρια και ημερίδες γινόταν λόγος (μάλιστα μεθ’ αποθεώσεως) για δικαστικούς ακτιβισμούς.

Η Π.Ο.Ε.Σ. είναι συνυφασμένη με τις διεκδικήσεις και τις νίκες και έτσι θα συνεχίσει.

Για την κυοφορούμενη διεκδίκηση των συναδέλφων προέλευσης ΕΜΘ, η Π.Ο.Ε.Σ. έχει ήδη τεκμηριώσει τη θέση της με πρόσφατη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση αυτή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του υπόψη θεσμού, γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν επιχειρήθηκε άλλες δύο (2) φορές να υπάρξει δικαστική υποστήριξη, για τη βαθμολογική εξέλιξη, πλην όμως τα δικαστήρια δεν δικαίωσαν τους προσφεύγοντες ΕΜΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν ως όπλα στη φαρέτρα της διοίκησης.

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν, τα οποία βέβαια έχουν απαντηθεί στη συνείδηση των συναδέλφων, αλλά όχι από την ομοειδή ομοσπονδία ως οφείλετο, είναι:

  • γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Ο.Ε.Σ. τη 01.6.2019 για συνεργασία και συστράτευση (δίχως προϋπόθεση προσχωρήσεως πρωτοβάθμιων ενώσεων) για το καλό όλων;
  • γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Ο.Ε.Σ., για σύμπλευση και συνεκδίκαση με την Π.Ο.Ε.Σ., ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε η Π.Ο.Ε.Σ. σε βάρος του δημοσίου, εναντίον του μισθολογίου, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών, αλλά προτίμησε, μόλις δεκαέξι (16) ημέρες πριν την εκδίκαση, να καταθέσει αίτηση και να διαλαλήσει ότι μαζί με τις ομοσπονδίες των ΣΑ (και όχι με την Ομοσπονδία των στρατιωτικών) προσφεύγει στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η εκδίκαση και να προσδιοριστεί εκ νέου, με νέα σύνθεση υπό την Προεδρία της κας Σακελλαροπούλου;
  • γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Ο.Ε.Σ., για σύμπλευση και συνεκδίκαση με την Π.Ο.Ε.Σ., ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε η Π.Ο.Ε.Σ. σε βάρος του δημοσίου για τη μη εισέτι έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που (κατά το νόμο) όφειλαν να εκδώσουν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οκονομικών, αφορώσα την καταβολή της αποζημίωσης της νυκτερινής μας εργασίας;
  • γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Ο.Ε.Σ. για συνδιοργάνωση, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για αντίστοιχη και μεγαλύτερη ημερίδα στην Αθήνα, μετά την ημερίδα που διοργάνωσε στη Λάρισα τη 17.10.2019 το (τότε) μέλος της – Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), για το κυοφορούμενο Σώμα Υπαξιωματικών, με τη συμμετοχή πλήθους συναδέλφων, ένθεν κακείθεν;
  • γιατί κατηγόρησε με έντονα διχαστικό λόγο (15.11.2019), όλες τις προσπάθειες σύγκλισης, επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε πρωτοβάθμιες ενώσεις, ένθεν κακείθεν;

Συνεργασία και ενότητα με μηνύσεις, αγωγές και λοιπές τακτικές, δεν μπορεί να υπάρξει. Καλές είναι οι ανακοινώσεις για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά τόσο με τα έργα, όσο και με τα λόγια έχει αποδειχθεί, κατά το παρελθόν, ότι ούτε συνεργασία επιδιώκεται, ούτε διάλογος, αλλά ούτε καν και συνδικαλισμός στις ΕΔ, εάν αυτός δεν γίνεται όπως η ομοειδής ομοσπονδία το επιθυμεί – ίσως γι΄ αυτό να παρουσιάζονταν πάντα ως δήθεν προσέγγιση συνεργασίας οι απαιτήσεις για προσχώρηση.

Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες διαλόγου και πιθανής συνεργασίας, όχι κατ΄ ανάγκη υπό την ίδια σκέπη, όπως ήδη έχουν υπάρξει με τις Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και Βόλου – Μαγνησίας.

Η Π.Ο.Ε.Σ. αναμένει μια δημόσια συγνώμη και ανάκληση όλων όσων έχουν πραχθεί και ειπωθεί εις βάρος της από την ομοειδή ομοσπονδία, ιδίως δε ακύρωση και εξαφάνιση όλων των αγωγών (και μηνύσεων), με τις οποίες αξιώνονται χιλιάδες ευρώ από συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Η Π.Ο.Ε.Σ. ευχαρίστως περιμένει την ομοειδή ομοσπονδία στον στίβο των διεκδικήσεων και της συνεργασίας, αν προηγουμένως αποδείξει έμπρακτα ότι αυτό πράγματι επιθυμεί. Τι σημαίνει έμπρακτα, είμαστε βέβαιοι το γνωρίζει. Στη συλλογική έκφραση δεν χωρά ο ανταγωνισμός, αλλά ο συναγωνισμός.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γενικός Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: info@poes.gr

Δείτε ακόμα...