ΠΟΕΣ: Καθυστέρηση στην αποζημίωση των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

ΠΟΕΣ

Μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το παρελθόν έτος 2020, δημοσιοποιούν και καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει ακόμη την οφειλόμενη αποζημίωσή τους.

Σε επιστολή της, ππρος τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, η ΠΟΕΣ αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 13 του (α) σχετικού, όπως αντικαταστάθηκε και έκτοτε ισχύει, ορίζεται ότι: «Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσης τους….. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Απευθυνόμενοι στην Ομοσπονδία μας, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ήδη από το παρελθόν έτος (2020), μας γνώρισαν ότι δεν έχουν λάβει ακόμη την οφειλόμενη αποζημίωσή τους (περί τα 8.000,00 ευρώ) και ελλείψει των προϋποθέσεων για λήψη επιδόματος ανεργίας από τον ΟΕΑΔ στερούνται οικονομικής ανάσας σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους μας, ζητώντας την ανάδειξη και δημοσιοποίηση του θέματος.

Το θέμα ήδη αναδείχτηκε με το (β) σχετικό δημοσίευμα, σύμφωνα μάλιστα με το οποίο, το ΓΕΝ, ελλείψει αδυναμίας καταβολής της εν θέματι αποζημίωσης, ζήτησε την οικονομική βοήθεια από το ΓΕΣ.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προς οικονομική ανακούφιση των ελάχιστων ΟΒΑ που απολύθηκαν.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

Δείτε ακόμα...