ΠΟΕΣ: Να δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (24ωρης λειτουργίας)

ΠΟΕΣ

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣ ζητάει να δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (24ωρης λειτουργίας).

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση έχει λάβει το υπόλοιπο προσωπικό με τη μισθοδοσία της 9ης Απρίλη.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Σύμφωνα με τα σχετικά, με τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου και συγκεκριμένα την 9η Απριλίου τρέχοντος έτους, καταβλήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πάσης φύσεως προσωπικό, όπως τούτο αναφέρεται στα σχετικά, μεταξύ των οποίων και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας(Γ.Γ.Π.Π.).
  2. Ωστόσο, όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί μας,που υπηρετούν στη Γ.Γ.Π.Π. και συγκεκριμένα στο 24ωρης λειτουργίας Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας(Κ.Ε.Π.Π.) δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση (ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού), όπως τούτη προσδιορίστηκε από τα σχετικά.
  3. Επειδή θεωρούμε ότι προφανώς από παραδρομή δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι υπηρετούντες στο Κ.Ε.Π.Π.συνάδελφοί μας, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την εκ των υστέρων καταβολή της στους δικαιούμενους.
  4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
  5. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δείτε ακόμα...