Πολεμικό Ναυτικό: Πρόσκληση Στρατευσίμων Γ’ ΕΣΣΟ 2022

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 - Τελετή ορκωμοσίας των στρατευσίμων οπλιτών θητείας του Πολεμικού Ναυτικού της 2021 Δ΄ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο Σκαραμαγκά Αττικής
Φώτο Αρχείου / Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 – Τελετή ορκωμοσίας των στρατευσίμων οπλιτών θητείας του Πολεμικού Ναυτικού της 2021 Δ΄ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο Σκαραμαγκά Αττικής. (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ / EUROKINISSI)

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι προσκαλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2022 Γ ‘΄/ ΕΣΣΟ, στις 29 και 30 Αυγούστου και στις 5,7 και 9 Σεπτεμβρίου, οι παρακάτω:

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (έτος γέννησης 2003) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Αττικής και Ανατολικής Αττικής.

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1999 έως και 2024 (έτη γέννησης 1978 έως και 2003) από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2022 έως και 30 Απριλίου 2022.

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Μαΐου 2022 έως και 31 Ιουλίου 2022.

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

ε. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι: (1) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 Α΄/ΕΣΣΟ. (2) Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2022 Α΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2022 Γ΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του (α) σχετικού. (3) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 Β΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

στ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

ζ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

η. Οι στρατεύσιμοι και τους ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

θ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν αίτηση για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

ι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ια. ΟΙ ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων.

ιβ. Οι στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2022 Γ΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

ιγ. Οι στρατευσίμοι, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός ΕΔ έχουν παύσει να υφίστανται και στη συνέχεια μεταφέρονται με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Πολεμικό Ναυτικό από άλλο Κλάδο των ΕΔ, υποχρεούμενοι για κατάταξη με τη 2022 Γ΄/ ΕΣΣΟ, ως την πλησιέστερη της αρχικά ορισθείσας ΕΣΣΟ του Κλάδου προέλευσής τους.

ιδ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ε) ομοίου .

Δείτε ακόμα...