Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές κρίσεις Αρχιπλοιάρχων 2020-2021

Πολεμικό Ναυτικό πλοία
Πηγή: Eurokinissi

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α. «Διατηρητέους»:

Μάχιμοι
 • Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Στέλιος Κωστάλας ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Απόστολος Τριβλίδης ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Ηλίας Ράπτης ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ
Μηχανικοί
 • Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ
 • Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ
Οικονομικοί

      Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

Υγειονομικού / Ιατροί

     Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Γκούμας ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και Προακτέους  στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία:

Μηχανικοί

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ

Οικονομικοί

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Γραμπάς ΠΝ

Υγειονομικού / Ιατροί

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Παπαευθυμίου ΠΝ

Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) Μαρίνα Ανυφαντάκη ΠΝ

Δείτε ακόμα...