Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω Όρους Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου www.alt.gr (που στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντομίας δικτυακός τόπος ή alt.gr).

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου, ο επισκέπτης-χρήστης οφείλει να μην προβεί σε είσοδο/επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του.

Όροι Χρήσης

Το alt.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑΛΤ ΑΜΚΕ», εφεξής καλούμενης με τον διακριτικό της τίτλο «ALT».

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ALT, και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία ALT ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της ALT. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περιεχόμενο – Υπηρεσίες & Αποκλεισμός Ευθύνης

 • Η ALT καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο, ωστόσο, και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου παρέχονται χωρίς ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη εγγύηση και ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω, όπως και για την ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα, απαραβίαστο, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια. Κατά συνέπεια η ALT δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οποιαδήποτε συναφή ζημία τυχόν προκληθεί από την χρήση του δικτυακού της τόπου στον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την σχετική ευθύνη.
 • Σε καμία περίπτωση η ALT δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.
 • Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ALT.
 • Στην περίπτωση που το alt.gr παράσχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να υποβάλλουν, δημοσιεύουν, διανέμουν ή με οποιονδήποτε τρόπο καθιστούν διαθέσιμο/προσβάσιμο μέσω του δικτυακού τόπου δικό τους περιεχόμενο (όπως σχόλια, δημόσιες αναρτήσεις κα), οι παρόντες όροι χρήσης θα εμπλουτιστούν, προσαρμοστούν και εξειδικευτούν αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτό, για κάθε ζημία και νόμιμη συνέπεια οποιουδήποτε είδους (μεταξυ άλλων άμεση ή έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτει από τις ενέργειές τους. Ειδικότερα, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις, ενώ απαγορεύεται απόλυτα να δημοσιεύουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο/προσβάσιμο περιεχόμενο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, προσβλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομικές ευθύνες ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει δικαιώματα της ALT ή τρίτων και εν γένει την κείμενη νομοθεσία. Η ALT διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρεώση) να ελέγχει το υλικό που οι χρήστες δημοσιεύουν, να το εγκρίνει πριν τη δημοσίευσή του, να το απορρίπτει ή διαγράφει / αφαιρεί ανάλογα με το περιεχόμενό του χωρίς προειδοποίηση και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Πολιτική Απορρήτου

Το alt.gr σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα των χρηστών – επισκεπτών του στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, και την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Η λειτουργία του δικτυακού τόπου και οι υπηρεσίες του έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να απαιτούν ελάχιστα δεδομένα (ορισμένα cookies κα που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), τα απολύτως απαραίτητα για την ικανοποιητική πλοήγηση των επισκεπτών – χρηστών του, με λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών, οργανωτικών και άλλων μέτρων για την ασφάλειά τους.

Πολιτική χρήσης Cookies

Το alt.gr χρησιμοποιεί τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του session cookies, που διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψης του χρήστη. Επίσης, ελάχιστα κατά περιπτώσεις cookies λειτουργικότητας (πχ για την απομνημόνευση της αποδοχής των όρων χρήσης & πολιτικής απορρήτου από τον επισκέπτη, ώστε να μην εμφανίζεται συνεχώς η σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο).   

Το alt.gr, προκειμένου να παρακολουθεί την επισκεψιμότητά του, των επιμέρους σελίδων του και να βελτιώνει το παρεχόμενο περιεχόμενό του, χρησιμοποιεί το Google Analytics, που μέσω cookies παράγει στατιστικές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Για την υπηρεσία αυτή ισχύει η πολιτική απορρήτου της Google, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.google.com/privacypolicy.html

Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης μπορεί να δει και να διαγράψει τα cookies από τη συσκευή του, μέσα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του (browser). Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των επισκέψεων – περιηγήσεών του. Εδώ μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας.

Internet explorer
http://windows.microsoft.com/el-gr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=en

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org/cookies/

Άλλα για την προστασία του δικτυακού τόπου και των χρηστών του

Σε ό,τι αφορά το alt.gr, ιεραρχούμε την ασφαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, την προστασία των χρηστών – επισκεπτών μας και των δικαιωμάτων τους. Προκειμένου να προστατεύουμε τον δικτυακό τόπο και τους επισκέπτες του από κακόβουλες και παράνομες ενέργειες, αλλά και από τυχαία γεγονότα και άλλους κινδύνους, όπως επίσης για να ανταποκρινόμαστε σε έννομες υποχρεώσεις και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία, χρησιμοποιούμε προσωρινά αρχεία (logs), που διαγράφονται -χωρίς δυνατότητα ανάκτησης-  μετά από 90 ημέρες.

Τέλος, τα στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών που επικοινωνούν με το alt.gr με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω e-mail κ.α.) είναι προσβάσιμα μόνο από αυστηρά καθορισμένα πρόσωπα. Δεν γίνονται αντικείμενο συλλογής ή περαιτέρω επεξεργασίας. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των χρηστών – επισκεπτών μας διαγράφονται περιοδικά από τον λογαριασμό επικοινωνίας μας.

Τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρα 12, 13, 14 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν συλλεγεί (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα διόρθωσης  των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών για εσάς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα διαγραφής των πληροφοριών («δικαίωμα στη λήθη»)  (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να μεταφερθούν τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης  στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. (άρθρο 7 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Πεδίο Εφαρμογής – Έκταση Ισχύος – Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 • Οι παρόντες όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου αφορούν και καλύπτουν αυστηρά και μόνο την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου που υπόκεινται στον έλεγχο ή και στην ιδιοκτησία της ALT. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ιστοσελίδα ή υπηρεσία ελέγχεται ή/και βρίσκεται στην ιδιοκτησία τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, τότε ισχύουν οι όροι χρήσης, η πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών – επισκεπτών, που καθορίζουν τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή φορείς, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την πολιτική που εφαρμόζουν όπως και για τη νόμιμη ενημέρωση των χρηστών επί των ανωτέρω.

Για παράδειγμα, το alt.gr και η ALT δε φέρει ευθύνη για τις περιπτώσεις που τμήμα περιεχομένου του δικτυακού τόπου «δίνεται» από εξωτερικό πάροχο (π.χ. στις περιπτώσεις προβολής βίντεο μέσω youtube κ.α. ). Το ίδιο ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις που ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει δεσμούς (links), hyperlinks ή διαφημιστικά banners (εφεξής «σύνδεσμοι») που παρέχουν ή παραπέμπουν σε περιεχόμενα/σελίδες που ελέγχονται από τρίτους. Στις περιπτώσεις τέτοιου είδους συνδέσμων η ALT δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι τοποθετούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ALT, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 • Οι όροι χρήστης & πολιτική απορρήτου, όπως το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται/τροποποιούνται κατά διαστήματα στα πλαίσια του κάθε φορά ισχύοντος νομικού πλαισίου και οποτεδήποτε κρίνεται από την ALT αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση αλλά με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.
 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και η χρήση του δικτυακού τόπου διέπονται ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παεύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς και για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων ή εξ αφορμής αυτών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η χρήση του δικτυακού τόπου σημαίνει αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης & Πολιτικής Απορρήτου. Σημειώνεται ότι προκειμένου για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών η συναίνεση που αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών παρέχεται ή εγκρίνεται από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα αυτών. Ο δικτυακός τόπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ηλικίας των χρηστών του, δεδομένου και ότι το περιεχόμενό του, για το οποίο σύμφωνα με τους παρόντες όρους φέρει ευθύνη η ALT, ΔΕΝ μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί προσβλητικό ή με άλλο τρόπο ακατάλληλο για ανήλικους χρήστες του διαδικτύου.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ALT και του επισκέπτη/χρήστη του alt.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή αίτημά σας αναφορικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@alt.gr