Πολιτική Προστασία: Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας ο Κίνδυνος Πυρκαγιάς θα είναι ΧΑΜΗΛΟΣ στις περισσότερες περιοχές τις ηπειρωτικής Ελλάδας, ΜΕΣΟΣ σε Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής, Νότιας και νησιωτικής χώρας καθώς και ΥΨΗΛΟΣ σε Κορινθία, Αττική, Βοιωτία και Νότια Εύβοια.

Δείτε ακόμα...