Προβλήματα με το διπλασιασμό μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών

Δημοτικό Σχολείο Κοντιά Λήμνου

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας έστειλε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου «Αργύριος Μοσχίδης» για να αναφέρει προβλήματα που έχουν προκύψει με το διπλασιασμό της μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών.

Πιο αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Συναδέλφισσα, μόνιμη εκπαιδευτικός, σύζυγος στρατιωτικού, μέλος του Συλλόγου μας, με οργανική θέση σε δημοτικό σχολείο ΙΒ΄κατηγορίας, ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου ότι αμφισβητείται η διπλή μοριοδότηση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, γιατί δεν θεωρείται ότι υπηρέτησε επί συνεχή διετία στο σχολείο αυτό.

Η συναδέλφισσα που έχει οργανική θέση σ’ αυτό το σχολείο, ζήτησε και πήρε απόσπαση για συνυπηρέτηση σε σχολείο Α κατηγορίας στην α’ φάση αποσπάσεων, αφού δεν ήξερε αν ο σύζυγος θα έπαιρνε μετάθεση στη Λήμνο. Στη συνέχεια αφού έμαθε ότι ο σύζυγος πήρε τελικά μετάθεση στη Λήμνο στις 17 Αυγούστου, έστειλε αίτηση ανάκλησης της απόσπασης στις 20 Αυγούστου. Όμως η απόφαση για ανάκληση της απόσπασης βγήκε στις 8 Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι το διάστημα 1-8 Σεπτεμβρίου δεν υπηρέτησε στην οργανική της θέση και να της αμφισβητούν τη συνεχόμενη διετία σε σχολείο ΙΒ΄κατηγορίας και επομένως και το δικαίωμα της διπλής μοριοδότησης.

Επειδή παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και σε άλλες μονίμους εκπαιδευτικούς συζύγων στρατιωτικών λόγω του ότι οι μεταθέσεις στρατιωτικών έπονται των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις υπηρεσιακές μεταβολές τους χωρίς δική τους ευθύνη και επειδή καθυστέρησε η έκδοση απόφασης της ανάκλησης απόσπασης με ευθύνη του Υπουργείου,

Ζητούμε να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της αίτησης ανάκλησης απόσπασης της συναδέλφισσας και να προσμετρηθεί η διπλή μοριοδότηση στο σχολείο ΙΒ΄κατηγορίας που έχει οργανική θέση για τα έτη 2020-2021 και 2021-2022.

  Πρόσθετα, επικαλούμαστε το άρθρο 8 παράγραφο 8.2 β) της εγκυκλίου των μεταθέσεων όπου αναφέρεται ότι,

«Από το σχολικό έτος 2014-2015 διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων:

β) Εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από άλλες σχολικές μονάδες εντός του ίδιου ΠΥΣΠΕ και υπηρέτησαν στα συγκεκριμένα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο τουλάχιστον συνεχόμενων διδακτικών ετών (από 01/09 έως 21/06) έστω και αν η τοποθέτησή τους πραγματοποιήθηκε εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο διπλασιασμός θα γίνεται κατ’ αναλογία για τους μήνες διάρκειας του κάθε διδακτικού έτους, ενώ για τους θερινούς μήνες ο εκπαιδευτικός θα μοριοδοτείται κατ’ αναλογία με τα μόρια της οργανικής τους θέσης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου λόγω καθυστέρησης των ανωτέρω υπηρεσιακών μεταβολών, θα λαμβάνεται υπόψη στο διάστημα για την απόδοση των μονάδων διπλασιασμού».

Γενικότερα,  ζητούμε να υπάρξει ρύθμιση για όλες τις εκπαιδευτικούς συζύγους στρατιωτικών που πήραν απόσπαση ή  ανακλήθηκε η απόσπασή τους εντός του μηνός Σεπτεμβρίου λόγω των καθυστερημένων και χωρίς συντονισμό υπηρεσιακών μεταβολών από τα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, ώστε να λογιστεί ότι υπηρέτησαν στο σχολείο που αποσπάστηκαν ή έχουν οργανική θέση όλο το διδακτικό έτος 1 Σεπτεμβρίου έως 21 Ιουνίου.»

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...