Πυροσβέστες: Πρακτική εκπαίδευση απεγκλωβισμού θυμάτων από τροχαία ατυχήματα

Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής: Εκπαίδευση απεγκλωβισμού από τροχαία ατυχήματα
Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής: Εκπαίδευση απεγκλωβισμού από τροχαία ατυχήματα / Πηγή: Fireservice

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του 1ου κύκλου της πυροσβεστικής πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Σχολής Αξιωματικών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 εντός των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους και τα μέσα σε επεμβάσεις απεγκλωβισμού θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.

Η πρακτική εκπαίδευση διεξήχθη από Ω/10:00 – 13:00, όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί του 3ου και 4ου έτους σπουδών είχαν τη δυνατότητα ανά ομάδες, να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές απεγκλωβισμού κάνοντας χρήση όλων των διασωστικών εργαλείων που διαθέτει μια σύγχρονη πυροσβεστική διασωστική σειρά.

Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής όσο και θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε σκηνές ατυχημάτων, στις οποίες κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, κάτω από διαφορετικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες πίεσης και επικινδυνότητας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της ως άνω εκπαίδευσης, πληρούσε την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων και μέτρων πρόληψης και προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα προσωρινά γενικά ή και ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθύνσεις που έχουν παρασχεθεί από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης, είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου, με τη συνδρομή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ και τη διάθεση κατάλληλου διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος και εξοπλισμού.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...